Samarbeid

  • Regionalt nettverk

    SESAM ønsker samarbeid om kompetanseutvikling, forskning og formidling innen feltet eldremedisin og samhandling i helseregionen.

  • Faglunsj

    De fleste mandager fra 11.30 til 12.00 er det faglunsj i SESAM sitt møterom E-117. Det første kvarteret er avsatt til lunsj, deretter har vi en halv times foredrag med inviterte foredragsholdere fra forskning og klinikk i eldremedisin.

  • Forum

    Pasientsentrert forskning med fokus på eldremedisin, herunder demens og miljøbehandling.