Faglunsj

De fleste mandager fra 11.30 til 12.00 er det faglunsj i SESAM sitt møterom E-117. Det første kvarteret er avsatt til lunsj, deretter har vi en halv times foredrag med inviterte foredragsholdere fra forskning og klinikk i eldremedisin.

​Kontakt

Henvendelse til Helen G . Wigestrand for å komme på invitasjonslisten.
Epost: helwig@sus.no

 

Henvendelse til Kristin Aas Nordin for å komme på talerlisten.
Epost: kristin.aas.nordin@sus.no


Faglige ansvarlige:

Kristin Aas Nordin
kristin.aas.nordin@sus.no

Siri Ueland
siri.ueland@sus.no

Ingrid Langeland Braut
ingrid.langeland.braut@sus.no


 

Høstens program legges ut fortløpende.

Mandag 18. september kommer Fagleder Linda Hatlestad, Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor og holder innlegg om tema: Presentasjon av master i helsevitenskap, spesialisering i aldring og demens:
«My home is my castle»  - en kvalitativ litteraturstudie om implementering av personsentrert omsorg til enslige, hjemmeboende personer med demens

Mandag 4. september kommer Klinisk spesialist i sykepleie Anne-Mari Kleppe, akuttgeriatrisk sengepost 1A og holder innlegg om tema: «Pasientens opplevelse av delir»

Mandag 28. august kommer Partner, idémaker og txtforfatter Magnus Vågen Birkenes ved Doublethink AS og holder innlegg om Bedre helse i en virtuell verden: «En mulighetsstudie av VR-bruk blant eldre personer med demens og kronisk sykdom»

Mandag 21. august kommer Kristin Aas Nordin, fag- og administrativ koordinator og Martha Therese Gjestsen, koordinator for intervensjonsteamet og holder innlegg om tema: «Orientering om høstens aktivitet på SESAM»