Faglunsj

De fleste mandager fra 11.30 til 12.00 er det faglunsj i SESAM sitt møterom E-117, med inviterte foredragsholdere fra forskning og klinikk i eldremedisin.

​Kontakt

Henvendelse til Helen G . Wigestrand for å komme på invitasjonslisten.
Epost: helwig@sus.no

 

Henvendelse til Kristin Aas Nordin for å komme på talerlisten.
Epost: kristin.aas.nordin@sus.no


Faglige ansvarlige:

Kristin Aas Nordin
kristin.aas.nordin@sus.no

Siri Ueland
siri.ueland@sus.no

Ingrid Langeland Braut
ingrid.langeland.braut@sus.no


 

Høstens program legges ut fortløpende.


Mandag den 20. november kommer Hogne Sønnesyn, overlege ved medisinsk avdeling og postdoktor ved SESAM og holder innlegg om tema: «Litt om ortostatisk hypotensjon hos eldre»

Mandag 13. november kommer seksjonsoverlege Henrik Sundt Moen, geriatrisk seksjon og holder innlegg om tema: Samhandlingsprosjekt: Ortogeriatri på SUS

Mandag 6. november kommer overlege og stipendiat Anne Katrine Bergland, mottaksklinikken og SESAM og holder innlegg om tema: “Vascular and metabolic risk factors for development and progression of cognitive impairment –investigation and intervention”

Mandag 30. oktober kommer assisterende klinikksjef Sølve Braut, Klinikk psykisk helsevern, voksne og holder innlegg om tema: «Endringer i  psykisk helsevernlov»

Mandag 23. oktober kommer senterleder ved SESAM Ingelin Testad og holder innlegg om tema: «WiseAge - SESAM sin plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement»

Mandag 16. oktober kommer Sentral koordinator og rådgiver palliasjon og demens Heidi Helen Nedreskår, Stavanger kommune og holder innlegg om prosjektet: «Tidlig oppfølging ved demens (TOD)» i Stavanger kommune

Mandag 9. oktober kommer aupunktør Ting Xu, masterstudent ved SESAM og holder innlegg om tema: Presentasjon av master i helsevitenskap:
“Complementary and Alternative Medicine in relation to the Behavioral and Psychological Symptoms in people with Dementia: A systematic review”

Mandag 2. oktober kommer Jan S. Torgersen, leder av Brukerutvalget Helse Stavanger HF og holder innlegg om tema: «Eldre som ressurs og arbeidet i Brukerutvalget»

Mandag 25. september kommer sosionom Linda Knutsen, sengepost B1 og holder innlegg om tema:
«Sosialfaglige utfordringer i en alderspsykiatrisk sengepost»

Mandag 18. september kommer Fagleder Linda Hatlestad, Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor og holder innlegg om tema: Presentasjon av master i helsevitenskap, spesialisering i aldring og demens:
«My home is my castle»  - en kvalitativ litteraturstudie om implementering av personsentrert omsorg til enslige, hjemmeboende personer med demens

Mandag 4. september kommer Klinisk spesialist i sykepleie Anne-Mari Kleppe, akuttgeriatrisk sengepost 1A og holder innlegg om tema: «Pasientens opplevelse av delir»

Mandag 28. august kommer Partner, idémaker og txtforfatter Magnus Vågen Birkenes ved Doublethink AS og holder innlegg om Bedre helse i en virtuell verden: «En mulighetsstudie av VR-bruk blant eldre personer med demens og kronisk sykdom»

Mandag 21. august kommer Kristin Aas Nordin, fag- og administrativ koordinator og Martha Therese Gjestsen, koordinator for intervensjonsteamet og holder innlegg om tema: «Orientering om høstens aktivitet på SESAM»