Faglunsj

De fleste mandager fra 11.30 til 12.00 er det faglunsj i SESAM sitt møterom E-117, med inviterte foredragsholdere fra forskning og klinikk i eldremedisin.

​Kontakt

Henvendelse til Helen G . Wigestrand for å komme på invitasjonslisten.
Epost: helwig@sus.no

 

Henvendelse til Kristin Aas Nordin for å komme på talerlisten.
Epost: kristin.aas.nordin@sus.no


Faglige ansvarlige:

Kristin Aas Nordin
kristin.aas.nordin@sus.no

Siri Ueland
siri.ueland@sus.no

Ingrid Langeland Braut
ingrid.langeland.braut@sus.no


 

Høstens program legges ut fortløpende.

Mandag 10. desember kommer Martine Kajander, PhD-stipendiat på SESAM og holder innlegg om tema: «Læring og mestring ved demens – brukernes erfaringer fra et 12-ukers kurs»

Mandag 3. desember kommer Friederike Fritze, overlege alderspsykiatrisk poliklinikk og holder innlegg om tema: «Presentasjon av pakkeforløp for psykisk helse og rus»

Mandag 26. november kommer Arne Nakling, spesialist indremedisin og geriatri Betanien rehabilitering og sjukeheim og stipendiat ved SESAM og holder innlegg om tema: Vaskulære data frå DDI – geriateren sitt perspektiv

Mandag 19. november kommer Arnfinn Fiskå, prest og seniorrådgiver ved SESAM og holder innlegg om tema: "Generell etikk med skrått eldreblikk"

Mandag 12. november kommer Yngvild Breiland, LIS lege geriatrisk poliklinikk og holder innlegg om tema: «Diabetes»

Mandag 29. oktober kommer Hilde Marianayagam, fagkonsulent ved APP og ressursperson ved SESAM og holder innlegg om tema «Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens – TID»

Mandag 22. oktober kommer Espen A. Enoksen, daglig leder KORFOR/RPS-teamet og holder innlegg om tema: Informasjon om KORFOR - Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

Mandag 15. oktober kommer Line Hurup Thomsen, sykepleier og fagrådgiver/prosjektleder ved USHT og holder innlegg om tema:
«Utviklingssenterets arbeid innen systematisk observasjonskompetanse i sykehjem og hjemmetjenester»

Mandag 24. september kommer Hilde Marianayagam, fagkonsulent ved APP og ressursperson ved SESAM og holder innlegg om tema: «Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens – TID»

Mandag 17. september kommer Toril Marie Terum, Høgskulelektor Høgskulen på Vestlandet og stipendiat på SESAM og holder innlegg om tema: "Nevropsykiatriske symptom ved demens og stress blant pårørande"

Mandag 10. september kommer Veslemøy Hamre Frantzen, fagsykepleier ved
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) og holder innlegg om tema:
"Pro-LBD studien - Prodromal Lewy legeme sykdom: Tidlig deteksjon, prognose og biomarkører"

Mandag 3. september kommer Unn Birkeland, daglig leder Pårørendesenteret i Stavanger og holder innlegg om tema: "Presentasjon av Pårørendesenteret"

Mandag 27. august kommer Ketil Oppedal, Postdoc ved SESAM og forskningskoordinator ved Avdeling for radiologi og holder innlegg om tema: "Maskinlæring og dype nevrale nett i hjerneforskning"

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.