Faglunsj

De fleste mandager fra 11.30 til 12.00 er det faglunsj i SESAM sitt møterom E-117. Det første kvarteret er avsatt til lunsj, deretter har vi en halv times foredrag med inviterte foredragsholdere fra forskning og klinikk i eldremedisin.

​Kontakt

Henvendelse til Helen G . Wigestrand for å komme på invitasjonslisten.
Epost: helwig@sus.no

 

Henvendelse til Kristin Aas Nordin for å komme på talerlisten.
Epost: kristin.aas.nordin@sus.no


Faglige ansvarlige:

Kristin Aas Nordin
kristin.aas.nordin@sus.no

Siri Ueland
siri.ueland@sus.no

Ingrid Langeland Braut
ingrid.langeland.braut@sus.no


 

Vårens program legges ut fortløpende.

Mandag 12. juni kommer Arnt Egil Ydstebø, fagleder ved USHT Rogaland og doktorgradsstipendiat ved USHT Rogaland og SESAM og holder innlegg om tema «Livskvalitet hos eldre tjenestemottakere med og uten demens»

Mandag 22. mai kommer prosjektkoordinator Marie Bø, SUS og holder innlegg om «Prosjekt:  Selvmordsforebygging i Rogaland – velgåleve.no»

Mandag 15. mai kommer sykepleier Camilla Svela, Demenskoordinator i Randaberg Kommune og holder innlegg om tema «INN PÅ TUNET», Steindal gård i Randaberg, dagtilbud for personer med demens

Mandag 8. mai kommer sykepleier Nathalie Idsøe, ruskonsulent i RPS Teamet (rus-psykiatri-somatikk) og holder inlegg om tema «Eldre og rus»

Mandag 24. april kommer Eivind Kalvatn og Heidi Lie Eriksen fra vergemålsseksjonen, Fylkesmannen i Rogaland og holder innlegg om tema «Vergemål generelt og formål og regler for fremtidsfullmakter»

Mandag 3. april kommer Avdelingsoverlege Anita Sandmo Lyngøy, OBA og Diagnostisk senter og holde innlegg om tema «OBA og Diagnostisk senter – struktur og konsept»

Mandag 27. mars kommer Daglig leder fylkeskontor Olaug Kvalstad, Nasjonalforeningen for folkehelsen og holder innlegg om tema «Nasjonalforeningens kampanje for et mer demensvennlige samfunn, - demensvennlige kommuner»

Mandag 20. mars kommer Pårørendekoordinator Mari Tande Mortensen ved Helsehuset Stavanger, Stavanger kommune og holder innlegg om tema «Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver - et prosjekt i Helsedirektoratets tilskuddsordning»

Mandag 13. mars kommer Professor Guido Alves, leder Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser – NKB og holder innlegg om tema «NKB - forskning, kunnskapsformidling og utvikling av nasjonale kvalitetsregistre»

Mandag 6. mars kommer LIS lege Marte Lewendon, Stavanger universitetssjukehus og holder innlegg om tema «Søvn»

Mandag den 20. februar kommer Oddrun Strand Rangnes, brukerrepresentant i SESAMs referansegruppe og holder innlegg om tema «Eldrerådsarbeidet i fylkeskommunen, Stavanger kommune og rollen i brukerutvalget ved Helse Stavanger HF»

Mandag 13. februar kommer fagkonsulent Synnøve Bremer Skarpenes, alderspsykiatrisk poliklinikk Haugesund sjukehus og regional ressursperson ved SESAM og seksjonsleder Hildur Thingnes, medisinsk avdeling Førde sentralsjukehus og regional ressursperson ved SESAM og holder innlegg om tema «Eldremedisinsk nettverk i Helse Fonna» og
«Felles fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg i Sogn og Fjordane»

Mandag 6. februar kommer spesialsykepleier Greta Elisabet Gard Endal, koordinator ved eldremedisinsk poliklinikk, Helse Førde HF og holder innlegg om tema «Eldremedisinsk poliklinikk i Førde"

Mandag 30. januar kommer overlege Audun Osland Vik-Mo, alderspsykiatrisk sengepost B1 og stipendiat ved SESAM og holder innlegg om tema «Prevalens av nevropsykiatriske symptom ved Alzheimers og Lewy-legeme demens i 5 års oppfølgingsstudien DEMVEST»

Mandag 23. januar kommer samhandlingskoordinator Else Ørstavik Hollund, avdeling for fag- og foretaksutvikling og holder innlegg om tema
"Læringsnettverk for gode pasientforløp"

Mandag 16. januar kommer Professor Dag Årsland, forskningsleder ved SESAM og holder innlegg om tema "Er marihuana løsningen på uro hos personer med demens? Ny forskning"