Faglunsj

De fleste mandager fra 11.30 til 12.00 er det faglunsj i SESAM sitt møterom E-117, med inviterte foredragsholdere fra forskning og klinikk i eldremedisin.

​Kontakt

Henvendelse til Helen G . Wigestrand for å komme på invitasjonslisten.
Epost: helwig@sus.no

 

Henvendelse til Kristin Aas Nordin for å komme på talerlisten.
Epost: kristin.aas.nordin@sus.no


Faglige ansvarlige:

Kristin Aas Nordin
kristin.aas.nordin@sus.no

Siri Ueland
siri.ueland@sus.no

Ingrid Langeland Braut
ingrid.langeland.braut@sus.no


 

Vårens program legges ut fortløpende.

Mandag 4. juni kommer Martine Kajander, forskningssykepleier og stipendiat ved SESAM og holder innlegg om tema: «Læring og mestring ved demens- erfaringer fra et 12-ukers kurs for personer med demens i tidlig fase» (Demensskolen)

Mandag 14. mai kommer Corinna Vossius, MD PhD, forsker ved SESAM og smittevernoverlege i Stavanger kommune og holder innlegg om tema: « Demens sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv»

Mandag 7. mai kommer Ragnhild Djønne Østerhus, sykehusfarmasøyt og stipendiat ved SESAM og holder innlegg om tema: «Sykehusinnleggelser hos personer med demens»

Mandag 23. april kommer Øyvind Eskeland, lege geriatrisk avdeling, SUS og holder innlegg om tema:
«Eldre og seksualitet»

Mandag 16. april kommer Martha Therese Gjestsen, stipendiat og koordinator for intervensjonsteamet på SESAM og holder innlegg om tema: KAKE! Vi feirer så langt vi har kommet med Demensskolen og oppstart av nye prosjekt.

Mandag 9. april kommer Tone Haaland, prosjektleder i Klepp kommune og holder innlegg om tema: «Tidlig oppfølging ved demenssykdom»

Mandag 19. mars kommer Kjetil Moen, sykehusprest ved Stavanger universitetssjukehus og førsteamanuensis 2 ved Universitetet i Stavanger og holder innlegg om tema: «Klinisk etikk – en kort introduksjon»

Mandag 12. mars kommer Torunn Gudmestad Øvrebø, provisorfarmasøyt og stipendiat ved SESAM og holder innlegg om tema: «Analyse av risiko for innleggelse i sykehjem og død hos personer med demens i relasjon til bruk av legemidler mot demens og andre psykotrope legemidler»

Mandag 5. mars kommer overlege Dagny Skrettingland, geriatrisk seksjon, SUS og holder innlegg om tema: «Søvnforstyrrelse»

Mandag 26. februar kommer Audun Osland Vik-Mo, overlege sengepost B1 og stipendiat ved SESAM og holder innlegg om tema: “Neuropsychiatric symptoms in dementia –progression, prognostics and pathology”

Mandag 19. februar kommer Benedikt Römer, overlege sengepost B3, SUS og holder innlegg om tema: "Glabellar injeksjon med botulinumtoksin som behandling av depressive tilstander hos eldre"

Mandag 5. februar kommer Stein Tore Nilsen, seniorrådgiver, Direktørens kontor, Helse Stavanger HF og holder innlegg om tema: Informasjon om Perspektivmeldingen 2017 - Meld. St. 29 (2016-2017)

Mandag 29. januar kommer Kultur- og livssynsrådgiver Ingunn Wetteland Michaelsen, prestetjenesten, SUS og holder innlegg om tema: «Flerkulturelle møter på SUS»

Mandag 22. januar kommer Høgskolelektor Ellen J. Svendsbø ved Høgskulen på Vestlandet og stipendiat ved Karolinska Institutet og SESAM og holder innlegg om tema: «Mestre hverdagen – pårørendestudie til personer med ulik type demens»

Mandag 15. januar kommer Arnt Egil Ydstebø, fagleder ved USHT Rogaland og doktorgradsstipendiat ved USHT Rogaland og SESAM og holder innlegg om tema: «Interkommunalt Nettverk for Innovasjon og Velferdsteknologi»

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.