Regionalt nettverk

SESAM ønsker samarbeid om kompetanseutvikling, forskning og formidling innen feltet eldremedisin og samhandling i helseregionen.

Kontakt

Regional kontaktperson Kristin Aas Nordin

Epost: kristin.marie.aas.nordin@sus.no
Tlf: 51 51 55 63

Mob: 476 04 541

Kompetansesenteret har derfor knyttet til seg medarbeidere i 20 % stillinger i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland:

Hildur Thingnes, Helse Førde
Halvor Næss, Helse Bergen
Synnøve Bremer Skarpenes, Helse Fonna
Siri Ueland, Helse Stavanger                                                                                                                                                                                                                                   
SESAM sine regionale ressurspersoner har nettverksbygging knyttet til eldremedisinske tema som hovedfokus, samt styrking av samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, helsemyndigheter og utdannings- og forskningsinstitusjoner. I et slikt nettverksperspektiv er SESAM sin rolle å legge til rette for prosesser i helsetjenestene til beste for målgruppen som er eldre over 65 år. SESAM støtter ulike typer nettverksstrategier som strekker seg fra å bidra i egne og andre aktørers oppbygging av fagnettverk, delta i allerede etablerte nettverk samt koordinering av nettverk.


Fagnettverk er fagformidling i form av likemannsarbeid og erfaringsutveksling. Kunnskap trenger tilpasning til lokale forhold, ressurser og muligheter for å bli til praksis. Fagnettverk har til hensikt å støtte implementering av nasjonale føringer, støtte lokale fagutviklingsbehov, utvikle samhandlingsrelasjoner og  gi faglig støtte for spesielle funksjoner. Nettverkene må ha et definert fokus og være forankret i deltagernes organisasjoner, og i slik forstand være en bro mellom teori og praksis. 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.