SESAM konferansen 2017

Vår årlige regionale konferanse i eldremedisin arrangeres 8. og 9. juni 2017 i Stavanger Forum.

 

Sett av datoene allerede nå!

Målet med konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til arbeidet med eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling.

Arrangører er SESAM i samarbeid med Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

SK2017.jpg