Utlysning av Linda Buettners praksispris 2017

Førsteprisen er på kr. 10.000 og vil bli delt ut på SESAM- konferansen 8. og 9. juni 2017.

 

Send en beskrivelse av tiltaket deres til SESAM ved Helen G. Wigestrand helwig@sus.no

Momenter som må være med:

  • Tittel
  • Virksomhet
  • Hvem er det for?
  • Hvordan gjøres det?
  • Hvordan virker det?
  • Hva behøves av utstyr?


Beskrivelsen kan være på 1-2 sider.
Vektlegg det pasientnære aspektet og det gode relasjonsarbeidet i beskrivelsen av tiltaket. Legg gjerne ved et par bilder.

Frist: Innen 12. mai 2017

Se nyhetssak om fjorårets vinner av Praksisprisen

For utskriftsvennlig versjon trykk HER (pdf)