HELSENORGE

Basiskurs i normal spiseutvikling og spise- og ernæringsvansker hos barn og unge

 

Stavanger universitetssjukehus ved kompetansegruppen SPIS inviterer til to-dagers kurs om spiseutvikling og spise- og ernæringsvansker hos barn og unge. Kurset gir grunnleggende kunnskap om temaet og er rettet mot personale som møter barn med utfordringer i spiseutviklingen.

Målgruppe:

Alle fagpersoner med interesse for temaet er velkomne. Relevante faggrupper er; Sykepleier, helsesykepleier, helsestasjons- og fastlege, logoped, psykolog fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, barnevernspedagog, vernepleier, barnehage- og skolepersonell, familieteam, spiseteam, PPT, ressurssenter, BUP m.m. Kurset er også åpent for ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Tid og sted:

28. - 29. oktober 2021, kl 0900 - 1530 (registrering fra kl 0830) i Aula 2. etasje Sydbygg ved Stavanger Universitetssjukehus. For kart over sykehusområdet samt informasjon om parkering og kollektivtransport til og fra sykehuset, se våre nettsider: Praktisk informasjon - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Påmelding:

Det går an å melde seg på kun 1 av kursdagene. Kursprisen er kr 300,- for en enkelt kursdag, og kr 550,- om man deltar begge kursdager. Kursprisen inkluderer kaffe/te og enkel lunsj. 

 
Faktura sendes etter avholdt kurs. Bruk elektronisk påmeldingsskjema nedenfor for å melde deg på.

 
Påmeldingsskjema

Innhold:

Kursprogram dag 1 - 28. oktober:

 • 09.00-09.15 Velkommen og praktisk informasjon 
 • 09.15-10.00 Tverrfaglig samarbeid, bio-psyko-sosial arbeidsmodell. En praktisk tilnærming til klassifisering og håndtering av spisevansker
  Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Henriette Tokvam, Terapiavdelingen 
 • 10.00-10.15 PAUSE 
 • 10.15 - 11.00 Tidlig tilvenning til smak og fast føde 
  Logoped Torunn Sundgot, Barne- og ungdomshabilitering (HABU) 
 • 11.00 - 11.05 Benstrekk 
 • 11.05 - 11.45 Spise- og munnmotorisk utvikling
  Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Antje Aarthun, ph.d. Terapiavdelingen 
 • 11.45 - 12.30 LUNSJ
 • 12.30 - 13.20 Ernæring til barn.
  Klinisk ernæringsfysiolog Camilla Ostad Nybø, Seksjon for klinisk ernæring 
 • 13.20 - 13.30 Beinstrekk
 • 13.30 - 14.00 Måltider som utviklingsarena,
  Pedagog Mona Hansen, Sped- og småbarn enheten, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) 
 • 14.00 - 14.30 Samspill og utviklingsstøtte i måltidene
  Barnesykepleier Merete Høllen Sjøen, Sped- og småbarn enheten, BUPA 
 • 14.30 – 14.45 Beinstrekk
 • 14.45 – 15.10 Erfaringer fra spiseteamet i Sandnes,
  Fysioterapeut Marina Kaptijn, spesialpedagog og familieveileder Gunn Karin Sunde

 • 15.10 – 15.30 Informasjon fra Knappen, forening for barn og unge med spise- og ernæringsvansker
 

Kursprogram dag 2 - 29. oktober:

 • 09.00 - 09.05 Velkommen 
 • 09.05 - 10.05 Medisinske forhold som kan påvirke spising og ernæring
  Overlege Daiva Savickiene, BUK og overlege Katja Brocke Holmefjord, HABU 
 • 10.05 - 10.15 PAUSE 
 • 10.15 - 11.00 Munnmotoriske og sensoriske vansker 
  Logoped Torunn Sundgot, HABU og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Antje Aarthun ph.d, Terapiavdelingen 
 • 11.00 - 11.45 Vurdering av ernæringsstatus. Ernæring til barn med spisevansker 
  Klinisk ernæringsfysiolog Camilla Ostad Nybø 
 • 11.45 - 12.30 LUNSJ 
 • 12.30 - 13.15 Psykososiale forhold som kan påvirke spising og ernæring i sped- og småbarnsalderen
  Pedagog Mona Hansen og barnesykepleier Merete Høllen Sjøen, Sped- og småbarnsteamet, BUPA 
 • 13.15 -  13.30 Pause
 • 13.30 -  14.15 Tiltak for barn med et selektivt kosthold 
  Logoped Kjersti Roland Holme, HABU 
 • 14.15- 1500 Barn med autisme og utfordringer i spiseutviklingen teamleder/vernepleier Janne Mari Akselsen, vernepleier Lene Bergslid Tjøstheim, sykepleier Silje Smeseth Hauge, Autismeteamet, BUPA
 • 15.00 - 15.15 Oppsummering, avslutning


  

Fant du det du lette etter?