Diagnostikk covid-19 (SARS-CoV-2 PCR) pr 26 aug

Total testkapasitet for SARS-CoV-2 PCR på laboratoriet er cirka 1000 analyser per dag. Pga. høy testaktivitet er det økende utfordringer med å få tak i nok prøvetakingsutstyr.

​Dersom det periodevis skulle bli mangel på tynne prøvetakingspensler (nasopharynx-pensler) og kun tykk pensel er tilgjengelig, kan man måtte akseptere at det kun tas prøve fra hals.

Dersom indikasjon for testing er spørsmål om covid-19, ber vi om at det kun rekvireres SARS-CoV-2 PCR. Standard eller utvidet luftveis-PCR bør kun rekvireres dersom resultatet får behandlings- eller smittevernmessig konsekvens, f.eks. ved mistanke om atypisk lungeinfeksjon eller influensa.

For informasjon om prøvetaking, se vår laboratoriehåndbok https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=44072

For oppdaterte nasjonale testkriterier, se Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/#prioriterte-indikasjoner-for-testing-av-covid19

Prioritert linje for inneliggende pasienter måtte f.o.m 17. august utfases, grunnet økende prøvemengde og mangel på personell, og erstattes med  luftveis-/SARS-CoV-2 PCR tre ganger daglig på hverdager og to ganger daglig i helg/helligdager.

Nye analyse- og svartidspunkt f.o.m. 17. august 2020

Tidspunktene gjelder for pasienter innlagt ved SUS. Prøver fra pasienter i institusjoner, ansatte ved SUS og annet helsepersonell vil bli prioritert ved kapasitet, og det er viktig at opplysninger om dette kommer tydelig frem på rekvisisjonen.

Mandag til fredag:
1.Prøver mottatt før kl. 8: svar ca. kl. 14.00
2.Prøver mottatt før kl. 13: svar ca. kl. 19.00
3.Prøver mottatt før kl. 16.30: svar ca. kl. 22.00

Lørdag, søndag og helligdager:
1.Prøver mottatt før kl. 8: svar ca. kl. 14.00
2.Prøver mottatt før kl. 16.30: svar ca. kl. 22.00

Prøver fra kommunehelsetjenesten og andre eksterne rekvirenter

Analysen utføres alle dager, inkludert helger og helligdager. Vi tilstreber at alle prøver skal besvares innen 1 døgn fra prøven ankommer laboratoriet.

Ringing av svar

Alle positive svar for SARS-CoV-2 varsles kommuneoverlege/ smittevernoverlege. For inneliggende pasienter SUS ringes i tillegg avdelingen. Merk derfor rekvisisjonen med telefonnummer svar skal ringes til. Negative svar ringes ikke.

Skriftlig svar

Alle svar overføreres elektronisk så snart svar foreligger til DIPS/eksterne journalsystemer, og nytt fra 25.august 2020 også elektronisk til Folkehelseinstituttet for overføring av svar til helsenorge.no (gjelder personer med norsk personnummer).

Telefontider

- Hverdager: kl. 08-21
- Helg- og helligdager: kl 08-19 (etter 15:30 besvares kun covid-19 relaterte henvendelser)

Det understrekes at pasient selv ikke kan ringe oss for prøvesvar.
Vennligst ikke ring avdelingen for å spørre om prøvesvar dersom dette ikke er strengt nødvendig og det minimum er gått 24 timer etter prøve skal ha ankommet laboratoriet. Vi har stor pågang på telefon og ber om forståelse for dette.

Hurtigtest

Hurtigtest for SARS-CoV-2 (PCR) utføres i akuttmottak og er forbeholdt inneliggende pasienter ved SUS. På grunn av begrenset tilgang til tester fra leverandør, vil tilbudet om hurtigtest dessverre inntil videre være forbeholdt utvalgte pasienter som legges inn via akuttmottak ved SUS og 2M/2I. Beslutning om hvilke pasienter som skal prioriteres til hurtigtest tas av B-vakt akuttmottak.
Se EQS-prosedyre - seleksjon hurtigtest https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=45195

Effekt på andre analyser

På grunn av covid-19-pandemien må vi i perioder med stor pågang vurdere å nedprioritere andre analyser. Dette kan medføre at prøvesvar blir forsinket eller at enkelte analyser må utgå.