Diagnostikk: SARS-CoV-2 og luftveis PCR

Avdelingen endrer på sammensetningen i analysepakker knyttet til diagnostikk for andre luftveisagens enn SARS-CoV-2 med PCR fra og med 11.1.2021.

SARS-CoV-2 PCR

Total testkapasitet for SARS-CoV-2 PCR på laboratoriet er 1000-2000 analyser per dag og justeres etter behov.

Dersom indikasjon for testing er spørsmål om covid-19, ber vi om at det kun rekvireres SARS-CoV-2 PCR.

Prøver til SARS-CoV-2 PCR analyseres og besvares fortløpende mellom kl 8.00 og 22.00 alle dager. Svartiden vil variere med prøvevolum, men vi tilstreber at alle prøver skal besvares innen 1 døgn fra prøven ankommer laboratoriet.

For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok .

For oppdaterte nasjonale testkriterier, se Folkehelseinstituttet .

Annen luftveis PCR

Standard luftveispakke reduseres til kun SARS-CoV-2, influensa A og B f.o.m. 11.01.21. Dette pga. forventet høyere behov for annen luftveisdiagnostikk gjennom vinteren og samtidig begrensede ressurser på laboratoriet grunnet pandemien. Endringen innebærer også at det ikke lenger vil bli utført subtyping av influensa A H1pdm09, denne subtypen inngår og påvises i influensa A PCR. Standard luftveispakke kan rekvireres på prøver fra pasienter med influensalignende symptomer.

For pasienter med symptomer på atypisk lungebetennelse er det mulig å rekvirere standard luftveispakke + atypiske bakterier (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis).

Utvidet luftveispakke inneholder i tillegg RS-virus, humant metapneumovirus, rhinovirus, enterovirus og parainfluensavirus 1, 2 og 3, og er i utgangspunktet forbeholdt barn og alvorlig syke pasienter innlagt i sykehus.

Standard, standard + atypiske bakterier, eller utvidet luftveispakke må rekvireres av lege og bør kun rekvireres dersom resultatet får behandlings- eller smittevernmessig konsekvens.

Prøver hvor annen luftveis PCR er rekvirert i tillegg til SARS-CoV-2, analyseres kl. 8.00, 12.30 og 16.30 på hverdager og kl. 8.00 og 16.30 i helger og helligdager. Dette medfører at svartiden er noe lenger for prøver hvor annen luftveisdiagnostikk er rekvirert i tillegg til SARS-CoV-2.

Personer som selv bestiller time til SARS-CoV-2 PCR ved teststasjonene for covid-19 har ikke anledning til å bestille annen luftveisdiagnostikk.

For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok.

Telefontider

Det understrekes at pasient selv ikke kan ringe oss for prøvesvar.

Vennligst ikke ring avdelingen for å spørre om prøvesvar dersom dette ikke er strengt nødvendig og det minimum er gått 24 timer etter prøve skal ha ankommet laboratoriet. Vi har stor pågang på telefon, og ber om forståelse for dette. 

Hurtigtest

Hurtigtest for SARS-CoV-2 og influensa A og B (PCR) utføres i akuttmottak og er forbeholdt inneliggende pasienter ved SUS. På grunn av begrenset tilgang til tester fra leverandør, er tilbudet om hurtigtest inntil videre forbeholdt pasienter som legges inn via akuttmottak ved SUS og 2M/2I. Beslutning om hvilke pasienter som skal prioriteres til hurtigtest tas av B-vakt akuttmottak.

For rekvirenter internt på SUS se EQS-prosedyre «Seleksjon hurtigtest» . 

Serologi SARS-CoV-2

Laboratoriet tilbyr også antistofftest for SARS-CoV-2.

For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok.

Effekt på andre analyser

På grunn av covid-19-pandemien må vi i perioder med stor pågang vurdere å nedprioritere andre analyser. Dette kan medføre at prøvesvar blir forsinket.