Helsenorge

Diagnostikk: SARS-CoV-2 og luftveis PCR - midlertidig redusert luftveisdiagnostikk for primærhelsetjenesten og polikliniske prøver

Laboratoriet mottar for tiden store mengder SARS-CoV-2 prøver, samtidig som en høy andel positive prøver gir mye merarbeid.  Pga. kapasitet må vi dessverre midlertidig redusere tilbudet om utvidet luftveispakke (PCR) for prøver fra primærhelsetjenesten og polikliniske prøver fom 16.12.21. Utvidet luftveispakke (virusanalyser) vil utgå i disse prøvene, og det vil kun bli utført standard luftveispakke+ atypiske bakterier. 

​​​SARS-CoV-2 PCR

Dersom indikasjon for testing er spørsmål om covid-19, ber vi om at det kun rekvireres SARS-CoV-2 PCR.​

Prøver hvor det kun er rekvirert SARS-CoV-2 PCR analyseres og besvares fortløpende mellom kl 8.00 og 22.00 alle dager.

Svartiden vil variere med prøvevolum, men vi tilstreber at alle prøver skal besvares innen 1 døgn fra prøven ankommer laboratoriet.
  


Annen luftveis PCR
Prøver hvor annen luftveis PCR er rekvirert i tillegg til SARS-CoV-2, blir analysert to ganger daglig alle dager, kl. 8.00 og 15.30. Dette medfører at svartiden, inkludert SARS-CoV-2, er noe lenger for prøver hvor annen luftveisdiagnostikk er rekvirert.

Standard luftveispakke består av SARS-CoV-2 og influensa A og B. Standard luftveispakke kan rekvireres på prøver fra pasienter med influensalignende symptomer.

Standard luftveispakke + atypiske bakterier (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis). Aktuell ved mistanke om atypisk lungebetennelse.

Utvidet luftveispakke inneholder i tillegg RS-virus, humant metapneumovirus, rhinovirus, enterovirus og parainfluensavirus 1, 2 og 3, og er i utgangspunktet forbeholdt små barn og alvorlig syke pasienter innlagt i sykehus. Klinisk indikasjon for utvidet luftveispakke må oppgis på rekvisisjonen, og analysen vil utgå dersom indikasjon ikke er oppgitt. For prøver fra primærhelsetjenesten og polikliniske prøver vil utvidet luftveispakke midlertidig utgå fom 16.12.21 pga. stor prøvemengde SARS-CoV-2. I disse prøvene vil det kun bli utført standard luftveispakke+ atypiske bakterier. 

Standard, standard + atypiske bakterier, eller utvidet luftveispakke må rekvireres av lege og bør kun rekvireres dersom resultatet får behandlings- eller smittevernmessig konsekvens.

Personer som selv bestiller time til SARS-CoV-2 PCR ved teststasjonene for covid-19 har ikke anledning til å bestille annen luftveisdiagnostikk.

Telefontider
Det understrekes at pasient selv ikke kan ringe oss for prøvesvar.

Vennligst ikke ring avdelingen for å spørre om prøvesvar dersom dette ikke er strengt nødvendig og det minimum er gått 24 timer etter prøve skal ha ankommet laboratoriet. Vi har stor pågang på telefon, og ber om forståelse for dette.
 
Hurtigtest SARS-CoV-2 og influensa A og B (PCR)
Hurtigtest er forbeholdt inneliggende pasienter ved SUS. På grunn av begrenset tilgang til tester fra leverandør, er tilbudet om å få utført hurtigtest i akuttmottak inntil videre forbeholdt pasienter som legges inn via akuttmottak ved SUS og 2M/2I. Hurtigtest utføres også ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi for følgende avdelinger: Kvinneklinikken, psykiatriske enheter, øre-nese-hals- og barneavdelingen. Beslutning om hvilke pasienter som skal prioriteres til hurtigtest tas av B-vakt akuttmottak.

For rekvirenter internt på SUSse EQS-prosedyre «Seleksjon hurtigtest​ 

Serologi SARS-CoV-2
Laboratoriet tilbyr også antistofftest for SARS-CoV-2.
Effekt på andre analyser
På grunn av covid-19-pandemien må vi i perioder med stor pågang vurdere å nedprioritere andre analyser. Dette kan medføre at prøvesvar blir forsinket.