HELSENORGE

SARS-CoV-2 og luftveis PCR – analysetidspunkt i helger reduseres

På grunn av redusert pandemiberedskap vil laboratoriet fra og med 15.08.22 gå tilbake til åpningstider som før pandemien. Dette medfører at analysetidpunkter i helger reduseres. For SARS-CoV-2 vil svartiden fortsatt være innen 1 døgn, mens svartiden for annen luftveis PCR i helg vil kunne bli noe lenger.  SARS-CoV-2 PCR

Dersom indikasjon for testing er spørsmål om covid-19, ber vi om at det kun rekvireres SARS-CoV-2 PCR.

Prøver hvor det kun er rekvirert SARS-CoV-2 PCR analyseres og besvares fortløpende i følgende tidsrom:

  • Mandag til fredag mellom kl 08.00 og 21.00
  • Lørdag, søndag og høytidsdager mellom kl 08.00 og 15.30

Svartiden vil variere med prøvevolum, men vi tilstreber at alle prøver skal besvares innen 1 døgn fra prøven ankommer laboratoriet.

For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok 

 

Annen luftveis PCR

Prøver hvor annen luftveis PCR er rekvirert i tillegg til SARS-CoV-2, blir analysert to ganger daglig i ukedager (mandag til fredag kl. 8.00 og 15.30) og en gang daglig i helg (lørdag, søndag og høytidsdager kl. 8.00). Dette medfører at svartiden, inkludert SARS-CoV-2, er noe lenger for prøver hvor annen luftveisdiagnostikk er rekvirert.

Standard luftveispakke består av SARS-CoV-2 og influensa A og B. Standard luftveispakke kan rekvireres på prøver fra pasienter med influensalignende symptomer.

Standard luftveispakke + atypiske bakterier (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis). Aktuell ved mistanke om atypisk lungebetennelse.

Utvidet luftveispakke inneholder i tillegg RS-virus, humant metapneumovirus, rhinovirus, enterovirus og parainfluensavirus 1, 2 og 3, og er i utgangspunktet forbeholdt små barn og alvorlig syke pasienter innlagt i sykehus. Klinisk indikasjon for utvidet luftveispakke må oppgis på rekvisisjonen.

Standard, standard + atypiske bakterier, eller utvidet luftveispakke bør kun rekvireres dersom resultatet får behandlings- eller smittevernmessig konsekvens.

For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok

 

Telefontider

Det understrekes at pasient selv ikke kan ringe oss for prøvesvar.

Vennligst ikke ring avdelingen for å spørre om prøvesvar dersom dette ikke er strengt nødvendig og det minimum er gått 24 timer etter prøve skal ha ankommet laboratoriet.

 

Hurtigtest SARS-CoV-2 og influensa A og B (PCR)

Hurtigtest er forbeholdt inneliggende pasienter ved SUS. Tilbudet om å få utført hurtigtest er inntil videre forbeholdt pasienter i akuttmottak og 2M/2I, samt andre avdelinger etter bestemte kriterier. For rekvirenter internt på SUS se EQS-prosedyre «Hurtigtest Covid 19 og influensa»  

 

Serologi SARS-CoV-2

Laboratoriet tilbyr også antistofftest for SARS-CoV-2.

For mer informasjon, se vår laboratoriehåndbok