Diagnostikk (SARS-CoV-2 PCR) pr 14. aug

Total testkapasitet for SARS-CoV-2 PCR på laboratoriet er cirka 1000 analyser per dag, og tilgangen på prøvetakingsutstyr er for tiden god.

For oppdaterte nasjonale testkriterier, se Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/#prioriterte-indikasjoner-for-testing-av-covid19  

For informasjon om prøvetaking, se vår laboratoriehåndbok https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=44072

F.o.m 17. august må vi grunnet økende prøvemengde og mangel på personell, fase ut prioritert linje for inneliggende pasienter (6 små oppsett hver dag) og erstatte den med luftveis-/SARS-CoV-2 PCR tre ganger daglig på hverdager og to ganger daglig i helg/helligdager.

Vi ber om at det kun rekvireres SARS-CoV-2 PCR dersom indikasjon for testing er mistanke om covid-19, og at standard eller utvidet luftveis-PCR kun rekvireres dersom resultatet får behandlings- eller smittevernmessig konsekvens, f.eks. ved mistanke om atypisk lungeinfeksjon eller influensa.

Nye analysetidspunkt f.o.m. 17. august 2020

Tidspunktene gjelder for pasienter innlagt ved SUS. 
Svartid fra oppgitt analysetidspunkt: ca. 6 timer
Mandag til fredag:

  1. Prøver mottatt før kl. 8: svar ca. kl. 14.00
  2. Prøver mottatt før kl. 13: svar ca. kl. 19.00
  3. Prøver mottatt før kl. 16.30: svar ca. kl. 22.00

Lørdag, søndag og helligdager:

  1. Prøver mottatt før kl. 8: svar ca. kl. 14.00
  2. Prøver mottatt før kl. 16.30: svar ca. kl. 22.00

Ringing av svar

Alle positive svar for SARS-CoV-2 ringes til rekvirent. Merk derfor rekvisisjonen med telefonnummer svar skal ringes til. Negative svar ringes ikke, men overføreres elektronisk til DIPS/eksterne journalsystemer så snart svar foreligger.

Kommuneoverlege/smittevernoverlege varsles ved alle positive svar.

Telefontider

  • Hverdager: kl. 08-21
  • Helg- og helligdager: kl 08-19 (etter 15:30 besvares kun covid-19 relaterte henvendelser)

Det understrekes at pasient selv ikke kan ringe oss for prøvesvar.

Vennligst ikke ring avdelingen for å spørre om prøvesvar dersom dette ikke er strengt nødvendig og det minimum er gått 24 timer etter prøve skal ha ankommet laboratoriet. Vi har stor pågang på telefon og ber om forståelse for dette.

SARS-CoV-2 PCR for prøver fra kommunehelsetjenesten (inkludert luftveislegevaktene) og andre eksterne rekvirenter

Analysen utføres alle dager, inkludert helger og helligdager. Vi tilstreber at alle prøver skal besvares innen 1 døgn fra prøven ankommer laboratoriet.

Hurtigtest

Hurtigtest for SARS-CoV-2 (PCR) utføres i akuttmottak og er forbeholdt inneliggende pasienter ved SUS. På grunn av begrenset tilgang til tester fra leverandør, vil tilbudet om hurtigtest dessverre inntil videre være forbeholdt utvalgte pasienter som legges inn via akuttmottak ved SUS og 2M/2I. Beslutning om hvilke pasienter som skal prioriteres til hurtigtest tas av B-vakt akuttmottak.

Se EQS-prosedyre - seleksjon hurtigtest https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=45195

Effekt på andre analyser

På grunn av covid-19-pandemien må vi i perioder med stor pågang vurdere å nedprioritere andre analyser. Dette kan medføre at prøvesvar blir forsinket eller at prøver kan bli avvist.