HELSENORGE
Avdeling for patologi

Digital patologi ved SUS- starter opp nå.

Avdeling for patologi innfører Digital patologi og har med det nådd en milepæl innen diagnostisk patologi. Seksjon for histologi starter å skanne de første histologiske snitt 8. februar 2022.

DP_visning i DIPS_1.png

Mandag 7. februar starter Helse Stavanger, i likhet med de andre patologiavdelingene i Helse Vest, opp med regional digital patologi. Patologene kommer i større grad til å vurdere histologiske snitt ved bruk av en spesialtilpasset dataskjerm istedenfor ved bruk av mikroskop.

Denne moderniseringen vil bidra til enklere arbeidsflyt og bedre ergonomi for patologene. Digital patologi vil åpne nye muligheter når det gjelder smidig diagnostikk, deltagelse i MDT-møter og bruk av kunstig intelligens.  Det vil bli lettere å konsultere kollegaer via skjerm, arbeidsflyten innad i avdelingene vil bli bedre og erfaringsmessig oppnås kortere svartider. Det gir også bedre mulighet for konsultasjon på tvers av helseforetakene.

I innkjøringsfasen er det mye nytt i hele avdelingen og vi må dessverre meddele at forsinkelse i enkelte prøvesvar vil måtte påregnes den første tiden.

Avdeling for patologi i Stavanger, Bergen og Haugesund begynner å skanne sine første prøver den 8. februar 2022. Helse Førde startet opp før oss andre, i november 2021, og tilbakemeldingene derfra er gode. 

Digital patologi er et resultat av et langsiktig tverrfaglig samarbeid som startet for fullt i 2019 og vi har mange å takke for at vi har kommet dit vi er i dag. Det har vært et tverrfaglig samarbeid mellom patologiavdelingene i Helse Vest, en prosjektledelse og andre faggrupper som medisinsk teknisk og IKT. Vi gleder oss over å være del av en ny epoke i diagnostisering av histologiske prøver.​

Hilsen fra oss på Avdeling for patologi​