Endring av nivå for frie lette kappa og frie lette lambda kjeder i serum

Fra og med uke 21 tar vi i bruk nye reagenser til analysering av frie lette kappa og lambda kjeder.

​Reagensene er fra samme leverandør (The Binding Site), men er en ny «versjon». Vår innkjøring viser at nivået er litt lavere enn tidligere for høye Kappa og Lambda svar (-6% for kappa i nivå 35 mg/L og -13% for lambda i nivå 29 mg/L). Dette vil også påvirke ratio og differanse mellom frie kappa og frie lambda svar.

Analysering av ekstern kvalitetskontroll har vist at vi fremdeles ligger innenfor akseptgrensene.

For pasienter med tidligere analysesvar vil rekvirent kunne forvente en liten endring i nivå, men dette vil variere avhengig av hvor høye kappa og lambda verdier pasienten har.

Analysene vil få merknad om at vi har tatt i bruk nye reagenser frem til uke 25.

Eksempel på svar i DIPS
​S-Frie lette kappa kjeder​16​mg/l​3,3-19
​S-Frie lette lambda kjeder​17​mg/L​5,7-26
​Ratio kappa/lambda fri lette kjeder​0.92​0,26-1,65
​Diff kappa-lambda frie lette kjeder​1.3mg/L​