Helsenorge

Endring for prøver som skal skilles varmt, gjelder analysene kuldeagglutinin, kryoglobulin og kryofibrinogen

Fra og med dags dato 2020 blir det innført endring for analysene kuldeagglutinin, kryoglobulin og kryofibrinogen. Prøver til disse analysene må skilles varmt.  

Preanalytisk prøvehåndtering av prøver som skal skilles varmt blir nå endret. Prøvetakingen kan kun gjennomføres der det er tilgjengelig varmeskap og temperaturreglulerbar sentrifuge. 

Å skille varmt betyr at plasma/serum skilles fra erytrocyttene ved 37 °C slik at antistoff som vi ønsker å påvise, ikke felles ut eller binder seg til  erytrocyttene før analyse. Det er viktig for disse analysene at prøven blir tatt på forvarmet rør (37°C) og at prøverøret oppbevares i varmeskap ved 37°C etter prøvetaking. Sentrifugering skal så utføres i varmesentrifuge ved 37 °C.

Prøvetaking

Prøvetaking kan kun gjennomføres der det er tilgjengelig varmeskap og varmesentrifuge. Rekvirerende lege bestiller analysene som før, men pasienten må ta blodprøven på poliklinikken for blodprøvetaking på sykehuset der nødvendig utstyr er tilgjengelig.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 09.mars 2020