HELSENORGE

Endring i elektronisk rekvirert tjeneste: Cervix- væskebasert prøve

Fra 1.11.2018 blir krav om utfylling av klinisk opplysning erstattet med krav om å velge «årsak til cervixprøve».

For analyse/tjeneste «Cervix væskebasert» er det ikke lenger et krav at Kliniske opplysninger må fylles ut, men kan bruke hvis ønskelig. (Grønn ring på bilde)

labnytt cytilogi.png
 
Det er erstattet av et krav om at tilleggsopplysning «Årsak til cervixprøve» = Screening (rutine), Kliniske symptom eller Oppfølging/Kontroll velges.
Valget her vil styre prøveflyten videre i laboratoriet og avgjøre om det skal utføres primær HPV-undersøkelse eller mikroskopering/ko-testing, for kvinner som inngår i Livmorhalsprogrammet ut fra de oppdaterte retningslinjene fra Kreftregisteret for oppfølging ved HPV primærscreening.