HELSENORGE

Endring på svarrapporter fra avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

«IIF» er nå påført  bak analysenavnet for å lettere se hvilken analysemetode som er utført.  Gjelder kun analyser som kan utføres ved bruk av to metoder.

​Analysene GBM IgG og dsDNA IgG utføres ved to ulike metoder, EliA og IIF. For lettere å skille metodene fra hverandre, har vi nå tilføyd «IIF» bak analysen som er utført ved Indirekte Immunfluorescensteknikk.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Avd. overlege/avd. sjef Gunn Kristoffersen
Seksjonsleder: Janne Brit Erga Barane
Tlf: 51518826