HELSENORGE

HbA1c endrer benevning

Fra 30. september endres benevning fra % til mmol/mol.

Hemoglobin A1c har frem til nå vært besvart i %. Den 24. januar 2018 vedtok Nasjonalt fagråd for diabetes at benevningen for HbA1c skal endres fra % til mmol/mol.

Mange europeiske land har allerede gått over til å rapportere svarene som mmol/mol. HbA1c vil fra 1. oktober komme som en ny analyse med NPU kode 27300 og med et referanseintervall fra 27 til 42 mmol/mol. Analysen er diagnostisk for Diabetes Mellitus (DM) ved verdi på = > 48 mmol/mol målt i to ulike prøver. Det er i monitorering av DM sjelden indikasjon for å ta ny prøve før 4 uker etter endret behandling.

HbA1c
labnyttokt.png

Huskeregel: HbA1c i mmol/mol øker med 11 når HbA1c øker med 1 prosentpoeng. 42 mmol/mol tilsvarer 6,0 %. 53 mmol/mol tilsvarer 7,0 % osv.

Diagnostisk grense er 48 mmol/mol som tilsvarer 6,5 %. Behandlingsmål for de fleste pasientene med diabetes er
53 mmol/mol som tilsvarer 7,0 %.

Omregningskalkulator 

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner du på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi.