HELSENORGE
Korona-smitte eller mistanke om smitte på legekontor:

Henting av transportkasser

For å unngå spredning av smitte

For å unngå spredning av smitte og sikre tryggest mulig håndtering av transportkassene ved korona-smitte på legekontoret, må disse reglene følges:

  • Legekontoret må så snart som mulig informere Avdeling for medisinsk biokjemi dersom det er smitte eller mistanke om smitte på legekontoret.
  • Sjåførene må ikke slippes inn på legekontoret og det må avtales alternativt hentested for transportkassen
  • Innholdet i kassen og kontaktpunkt på transportkassen må desinfiseres før den settes til avhenting for transportørene

SUS instruerer på generelt grunnlag sine transportører om følgende:

  • at de på generelt grunnlag, overholder anbefalte smittevernstiltak
  • at de holder 1 meters avstand til andre personer / alternativt bruker munnbind der 1 meter ikke lar seg gjennomføre
  • at de tørker av transportkassens berøringspunkt (f.eks. håndtak), med antibac-klut etter hver henting
  • at de spriter hender før og etter hver henting

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no  ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi.

Kontakt

Avdeling for medisinsk biokjemi
Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09