HELSENORGE

Kopi av eksterne mikrobiologisvar til DIPS

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har fått flere henvendelser fra interne avdelinger og poliklinikker angående ønske om kopi av eksterne prøvesvar til DIPS. Dette er nå på plass og ble tatt i bruk 16.05.2019.

Kontakt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Inge Obrestad Asheim
IT-koordinator
Tlf. 51519641

 
 

Det har lenge vært et ønske om at det i pasientens journal i DIPS, også finnes en kopi av eksterne prøvesvar.

Fordeler med dette er:

  • Behandler på sykehuset har tilgang til pasientens prøvehistorikk
  • Ventetid på å komme i gang med behandling bedres ved at prøvesvar allerede foreligger i DIPS ved innleggelse
  • Mindre belastning på pasient i forbindelse med prøvetaking

Vi kan nå melde om at denne løsningen er på plass og ble tatt i bruk 16.05.2019.

Svarene vil ligge i DIPS sortert på prøvetakingsdato og vise rekvirerende lege. Dersom legen ikke er opprettet i DIPS vil det stå PHT (Primærhelsetjenesten).

Kopi av eksterne prøvesvar vil ikke gå til signering i DIPS. Dersom en ekstern rekvirent vil at et prøvesvar skal vurderes av sykehuset må det bestilles kopi til lege ved aktuell poliklinikk/avdeling.