Leveranseproblemer av Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyr

Leverandør har problemer med å levere utstyr som benyttes til prøvetakning til Chlamydia trachomatis- og Neisseria gonorrhoeae-DNA-undersøkelse.

Faglig kontaktperson:

Seksjonsleder Lene K. Taushanis, tlf: 51519640/06

Kontaktperson lager:

Tiina Greig, tlf: 51518853/00

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er nå nesten tomme for Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyr og vil dessverre ha problemer med å oppfylle bestillinger som kommer inn de neste par ukene. Årsaken er kombinert produksjons- og leveringsproblemer fra firma. De forventer å få sendt ut varer i midten av juni, men inntil da blir vi nødt til å være svært restriktive med å levere ut prøvetakningsutstyr. Rekvirentene oppfordres til kun å ta helt nødvendige prøver til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae-DNA i denne perioden. Vi beklager dette problemet.