HELSENORGE
Labnytt

Leveringsproblemer fører til at Lipase må sendes til HUS

Avdeling for medisinsk biokjemi har uten forvarsel mistet forsyningen av reagenser til analysen Lipase.

​​Det er antydet at levering av nye Lipasereagenser først vil være tilgjengelig i mars/april 2022.


Avdeling for medisinsk biokjemi beklager ulempen dette medfører for våre rekvirenter. Analysen må midlertidig rekvireres som sendeprøve.

Analysen Lipase kan sendes til Haukeland.


DIPS Interactor er oppdatert med ny versjon hvor Lipase til HUS nå skal være tilgjengelig.

Se også elektronisk versjon som finnes i vår Laboratoriehåndbok.


Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no​ ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi

Om avdelingen

Avdeling for medisinsk biokjemi 
Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09​