Livmorhalsprogrammet sender igjen ut påminnelser fra 6. mai 2020

I forbindelse med Covid-19-pandemien har Livmorhalsprogrammet ikke sendt ut påminnelser til kvinner siden mars, men har nå startet gradvis opp igjen. 

I forbindelse med Covid-19-pandemien, ble brevutsendelsene fra Livmorhalsprogrammet med påminnelse om ny livmorhalsprøve stoppet. Dette for å redusere belastningen for helsevesenet.

Livmorhalsprogrammet har nå fått klarsignal om at brevutsendelser gradvis kan starte opp igjen. Kvinner med symptomer må prioriteres.

Les mer: https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/2020/livmorhalsprogrammet-sender-paminnelser-igjen/

Ved utvikling i pandemi-situasjonen, kan det bli nye endringer.

Kontakt: 

Avdeling for patologi. Seksjon for cytologi. Seksjonsoverlege Jannicke Berland Tlf.: 51514421. Tlf. cytologilaboratoriet: 51519372