HELSENORGE
Labnytt:

Nye analyser tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk biokjemi

Testosteron og seksualhormonbindende globulin (SHBG).

Testosteron og SHBG har tidligere vært sendeprøver til Haukeland. Fra 24. februar blir disse også analysert ved SUS, men her med antistoffbasert metode. Svarene vil ikke kunne sammenlignes direkte med svar fra HUS.  Prøvene er tilgjengelige i DIPS og primærlegenes IHR. Dersom man bruker papirrekvisisjon må analysene skrives på under «andre analyser» frem til ny versjon av rekvisisjon foreligger.

Begge prøvene er holdbare i 7 dager, og kan etterbestilles.

Testosteron er høyest om morgenen og faller utover dagen hos menn. Det anbefales at prøve tas før kl. 10. Indikasjon er mistanke om mangel, ved infertilitet hos menn, sen eller manglende pubertet hos gutter samt oppfølging ved substitusjon.
Indikasjon hos kvinner er mistanke om hyperandrogenisme (hirsutisme, virilisering) eller ved utredning av polycystisk ovariesyndrom (PCOS), menstruasjonsforstyrrelser og infertilitet.


SHBG analyseres sammen med måling av testosteron for å vurdere den frie fraksjon av testosteron. Analysen er aktuell ved mistanke om mannlig hypogonadisme, øket produksjon av androgener hos kvinner med infertilitet, forstyrrelser i menstruasjon, hirsutisme eller virilisering og spørsmål om lav eller høy produksjon av androgener hos barn. Fri testosteron indeks kan beregnes på denne måte: FTI = testosteron (nmol/L) x 10/SHBG (nmol/L). Alternativt kan man bestille «fritt» testosteron i spytt. Ta kontakt for instruksjon om prøvetakning og prøvemateriell.

Kort holdbarhet på urinstix

Avdeling for medisinsk biokjemi mottar en stor andel prøver som er over 4 timer gamle. Prøver til urinstix som er mellom 4 og 6 timer gamle får kommentar om usikkert svar. Det er viktig at prøvene leveres så raskt som mulig til avdelingen. Pasienter som skal til poliklinisk time eller skal ta blodprøve på SUS, bør vente med å avgi urinprøve til like før time dersom det ikke er morgenurin som må undersøkes.

Se også Laboratoriehåndboken for oppdatert informasjon og meldinger i Labnytt.

Fakta om avdelingen

Avdeling for medisinsk biokjemi

Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09