Nye rekvisisjoner til avdeling for medisinsk biokjemi

Fra 21. august 2019 bytter avdeling for medisinsk biokjemi ut alle rekvisisjonsblankettene.

​Det er viktig at de nye rekvisisjonene brukes fra og med denne dato, og at de gamle kastes. De nye rekvisisjonene har nummer 01.19 eller 01.2019 i margen.


Se eksempel:

eksempel på rekvisisjon

Alle rekvisisjonene har fått flere siffer/LID, noe som var nødvendig for å kunne legge til nye analyser på sikt. På blodprøverekvisisjonen er det en endring:

  • BNP (EDTA-plasma) utgår og er blitt erstattet av NT-proBNP (vanlig serum). Denne analysen trenger ikke lenger eget glass og kan etterbestilles i tidligere serumprøve i inntil 4 døgn.

Alle elektroniske rekvisisjoner rekvirert før 21. august DIPS-interaktor bør om mulig slettes og legges inn på ny. Grunnen er at blodprøver med gammel etikett må etterregistreres manuelt, og dette kommer til å kreve svært mye ekstraarbeid.

Vi håper at overgang til nye rekvisisjoner ikke skal skape for mye ekstraarbeid for dere som er våre rekvirenter.

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi