HELSENORGE

Papirrekvisisjoner til mikrobiologiske prøver

Nye versjoner av papirrekvisisjoner til Avdeling for medisinsk mikrobiologi inneholder større endringer.

Våre to rekvisisjoner har gjennomgått større endringer i siste versjon, både som følge av akkrediteringsstatusen til laboratoriet (Norsk Akkreditering TEST 297) og som en følge av elektronisk rekvirering. Endringene gjelder særlig rekvisisjonen til Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk.

De viktigste endringene:

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

  • Det er ikke lenger mulig å bestille enkeltanalyser under luftveis-PCR. Enkeltanalysene er erstattet av luftveispakker; Standard luftveispakke og Utvidet luftveispakke. For de fleste polikliniske pasienter anbefales Standard luftveispakke. Utvidet luftveispakke er forbeholdt pasienter med alvorlig luftveisinfeksjon, særlig hos små barn, eldre, og personer med nedsatt immunforsvar.
  • Nevroborreliose og Nevrosyfilis har fått egne felt for avkrysning.

Seksjon for bakteriediagnostikk

  • Rekvisisjonen har fått et nytt felt for bihulesekret under «Prøvemateriale».

Laboratoriehåndboka og ytterligere informasjon om våre analyser finnes på www.sus.no/lab ved å velge Laboratoriehåndboka og deretter Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Kontakt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Seksjonsleder: Lene Kile Taushanis
Tlf: 51518806/51519640

Seksjon for bakteriediagnostikk
Seksjonsleder: Tone M. Roa
Tlf: 51518807/51518858