HELSENORGE

Påskeavvikling 2021 - Blodprøver til Føtal RHD- genotyping

Siste frist for prøvetaking av prøver til RHD-genotyping er 29.03.2021.

​Blodprøver til Føtal RHD-genotyping må tas senes mandag 29. mars 2021. Prøver tatt 30. og 31. mars vil bli avvist. 

Etter påske, fra og med 6. april, kan blodprøver tas som normalt.