Påskeavvikling – Blodprøver til Føtal RHD-genotyping

Siste frist for prøvetaking av prøver til RHD- genotyping er  03.04.2020.

​Blodprøver til Føtal RHD-genotyping  må tas senest 3. april 2020. Prøver tatt mellom 3. – 13. april vil bli avvist.
Etter påske, fra og med 14. april, kan blodprøvene tas som normalt.


Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjonsleder analyse: Janne Brit Erga Barane
Tlf: 51518826