Ny analysemetode for flere virus, Borrelia og Toxoplasma

Påvisning av antistoff i serum

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har tatt i bruk ny analysemaskin med annen testmetode enn tidligere. Tidligere analyseresultater kan ikke direkte sammenlignes med nye resultater, både fordi testmetoden er ulik og fordi flere av analysene har andre måleenheter enn tidligere metode.

Ny analysemetode har blitt innført i perioden 28.01.2020 til 12.03.2020

Dette gjelder (oppstartdato ny metode i parentes):

Epstein-Barr-virus (14.01), cytomegalovirus (14.01), Borrelia (28.01), varicella-zoster-virus (04.02), Toxoplasma (12.02), parotittvirus (18.02), morbillivirus (meslingvirus) (18.02), parvovirus B19 (18.02), herpes simplex-virus (12.03).

Ny metode: Chemiluminescens immunoanalyse (CLIA)
Unntak: Toxoplasma, der ny metode er: Immunkjemisk kjemi-luminescens-mikropartikkel-analyse (CMIA)

Testmetode er oppgitt i parentes etter hver analyse i svarrapporten.

Se avdelingens Laboratoriehåndbok for informasjon om de enkelte analyser: http://eqs-labhandbok.sus.no/cat_1971/index.html  

Kontakt:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Elisebet Haarr, overlege

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806
Lene Kile Taushanis, seksjonsleder