Helsenorge

Prøvetakingsutstyr - egenprodusert virustransportmedium (VTM)

Som følge av leveranseproblemer av kommersielt virustransportmedium (UTM-RT) som benyttes til PCR-diagnostikk av blant annet SARS-CoV-2, har avdeling for medisinsk mikrobiologi startet med egenproduksjon av virustransportmedium.

​Vi har i månedsskifte mars-april 2020 startet opp leveranse av egenprodusert virustransportmedium, dette heter VTM. Se bilde under. Prøvepensel (nasopharynx flocksvaber) leveres utenom i samme mengde som bestilt transportmedium. Mediet er blitt verifisert for luftveisprøver ved laboratoriet og skal fortrinnsvis benyttes til luftveisdiagnostikk. Det er CE-merket etter gjeldende regelverk.

Ved all leveranse legges et eget følgebrev som forklarer holdbarhet, bruk og annen informasjon. Vi vil tilstrebe at egenprodusert prøvetakingsutstyr i første omgang går til interne rekvirenter på sykehus. Vi ser likevel ikke bort fra at også eksterne rekvirenter som legevakt og institusjoner vil kunne motta dette utstyret ved økende leveranseproblemer fra kommersielle leverandører eller ved behov for testing i større skala.

Det er ingen endring i bestillingsrutinene: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi (EQS)

Ved bruk: Prøven skal oppbevares stående, dette både for at prøvepensel skal være i kontakt med mediet og for å hindre lekkasje. Det er viktig at kork skrus godt igjen og at prøven etter merking, settes i stativ for transport til avdelingen.

Egenprodusert virustransportmedium (VTM): 

Egenprodusert virustransportmedium. Bilde.