Vitamin D: Ny kode fra Direktoratet for e-helse

Ved årsskiftet innførte Helsedirektoratet et nytt gjeldende kodeverk som skal benyttes ved rapportering av analysesvar. Koden for Vitamin D er endret i nytt brev av 25.05.18 fra Direktoratet for e-helse, og tidligere kode NPU09105 må utgå.

Avdeling for medisinsk biokjemi vil endre kode som rapporteres sammen med Vitamin D til NPU10267, dette vil tre i kraft 25. juni. I noen pasientjournalsystemer kan dette medføre manglende historikk til tidligere Vitamin D svar. Avdelingen beklager dette.

Svaret som rapporteres er summen av Vitamin D2 (vegetabilsk kilde) og Vitamin D3 (animalsk kilde). Begge er 25-hydroxyvitamin D (25-OH- vit.D) og det vil fremkomme i kommentarfeltet hvor stort bidrag som er fra Vitamin D2 og Vitamin D3.

Referanseintervallet er 50 – 200 nmol/L

Helserelaterte grenseverdier:
<25 – Alvorlig vit.D mangel
25-50 – Vit.D mangel
50-200 – Dette nivå kommer m/kommentar «anbefalt total Vit.D nivå er 75-150 nmol/L»
200-350 – Vit.D over anbefalt nivå
>350 – Fare for toksiske effekter

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi