HELSENORGE
To hender som holder skåler med bakterier. Foto.

Medisinsk mikrobiologi

Avdelingen utfører diagnostikk av infeksjonssykdommer. Dette gjøres ved å påvise bakterier, virus, parasitter og sopp eller ved påvisning av antistoffer direkte i blodprøver fra pasienter. I tillegg drives rådgivning om mikrobiologisk diagnostikk og bruk av antibiotika. Vi tester også alle blodgivere i Helse Stavanger og Helse Fonna for infeksjonssykdommer.

Akkreditering

Avdelingen har fått innvilget akkreditering etter NS-EN ISO 15189. Bestilling av prøvetakingsutstyr

Om avdelingen

Avdelingen har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer ved å påvise og karakterisere smittestoff i prøvemateriale fra den enkelte pasient. Dette danner grunnlag for behandling av pasienten og iverksetting av tiltak for å hindre smittespredning. Vi tester også alle blodgivere i Rogaland for smittestoff. Andre viktige oppgaver er å gi råd til behandlende lege om rett prøvetakning og forsendelse av prøver, vurdering av mikrobiologiske funn og kommentering av prøvesvar, rådgivning om antimikrobiell behandling. Avdelingen er med i det smitteforebyggende arbeidet på sykehuset og i kommunene, og avdelingen er viktig ved oppklaring av infeksjonsutbrudd. Avdelingen overvåker antibiotikaresistens hos bakterier og deltar i Norsk
overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober, NORM. Vi har utviklet særlig kompetanse på legionelladiagnostikk etter utbruddet i Stavanger 2001, som var det første legionellautbrudd i Norge og er et nasjonalt referanselaboratorium for legionelladiagnostikk.

Tilbakemeldinger fra rekvirenter og pasienter om feil avgitte prøvesvar eller at avdelingens tjenester ikke svarer til forventningene, registreres og behandles i sykehusets avviks- og klagesystem. Alle ansatte på avdelingen er underlagt taushetsplikt, og behandler sensitiv informasjon konfidensielt


 

Underliggende enheter

  • Seksjon for bakteriediagnostikk
  • Seksjon for virusdiagnostikk
  • Seksjon for molekylærdiagnostikk
  • Seksjon for medieproduksjon

Nasjonal referansefunksjon Legionella

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for Legionella

Rekvisisjon til innsending av isolater og pasientmateriale


Det er viktig at relevant informasjon fra rekvirent når frem til oss, spesielt i forbindelse med smittesporing. Dette fylles inn i rekvisisjonen (se lenke over). Det er en fordel om kopi av primærrekvisisjon i tillegg legges ved. Dersom vi skal utføre primærdiagnostikk (kun etter avtale) er det viktig at dette oppgis i rekvisisjonen.

Kontakt ossLevering av prøver
Mandag-fredag kl. 08:00 - 20:30

Lørdag, søndag og høytidsdager kl. 08:00 - 15:30

Telefon ekspedisjon
51 51 88 00  /  51 51 88 01  /  51 51 88 02
Mandag – lørdag 08:00 – 15:30
Søndag stengt​​​

Labnytt

Fant du det du lette etter?