HELSENORGE
To hender som holder skåler med bakterier. Foto.

Medisinsk mikrobiologi

Avdelingen utfører diagnostikk av infeksjonssykdommer. Dette gjøres ved å påvise bakterier, virus, parasitter og sopp eller ved påvisning av antistoffer direkte i blodprøver fra pasienter. I tillegg drives rådgivning om mikrobiologisk diagnostikk og bruk av antibiotika. Vi tester også alle blodgivere i Helse Stavanger og Helse Fonna for infeksjonssykdommer.

Akkrediteringslogo test297.svg    Avdelingen er frivillig suspendert fra akkrediteringen i 2023. Dette grunnet pågående tekniske og organisatoriske endringer.

Akkreditering

Avdelingen har fått innvilget akkreditering etter NS-EN ISO 15189. Bestilling av prøvetakingsutstyr

Om avdelingen

Avdelingen har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer ved å påvise og karakterisere smittestoff i prøvemateriale fra den enkelte pasient. Dette danner grunnlag for behandling av pasienten og iverksetting av tiltak for å hindre smittespredning. Vi tester også alle blodgivere i Rogaland for smittestoff. Andre viktige oppgaver er å gi råd til behandlende lege om rett prøvetakning og forsendelse av prøver, vurdering av mikrobiologiske funn og kommentering av prøvesvar, rådgivning om antimikrobiell behandling. Avdelingen er med i det smitteforebyggende arbeidet på sykehuset og i kommunene, og avdelingen er viktig ved oppklaring av infeksjonsutbrudd. Avdelingen overvåker antibiotikaresistens hos bakterier og deltar i Norsk
overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober, NORM. Vi har utviklet særlig kompetanse på legionelladiagnostikk etter utbruddet i Stavanger 2001, som var det første legionellautbrudd i Norge og er et nasjonalt referanselaboratorium for legionelladiagnostikk.

Tilbakemeldinger fra rekvirenter og pasienter om feil avgitte prøvesvar eller at avdelingens tjenester ikke svarer til forventningene, registreres og behandles i sykehusets avviks- og klagesystem. Alle ansatte på avdelingen er underlagt taushetsplikt, og behandler sensitiv informasjon konfidensielt


 

Underliggende enheter

  • Seksjon for bakteriediagnostikk
  • Seksjon for virusdiagnostikk
  • Seksjon for molekylærdiagnostikk
  • Seksjon for medieproduksjon

Nasjonal referansefunksjon Legionella

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium ​for Legionella. Les mer på sus.no

Rekvisisjon til innsending av isol​ater og pasientmateriale. Se skjema på labhandbok.sus.no 


Det er viktig at relevant informasjon fra rekvirent når frem til oss, spesielt i forbindelse med smittesporing. Dette fylles inn i rekvisisjonen (se lenke over). Det er en fordel om kopi av primærrekvisisjon i tillegg legges ved. Dersom vi skal utføre primærdiagnostikk (kun etter avtale) er det viktig at dette oppgis i rekvisisjonen.

Kontakt oss


Levering av prøver

Mandag-fredag kl. 08:00 - 20:30

Lørdag, søndag og høytidsdager kl. 08:00 - 15:30

Telefon ekspedisjon
51 51 88 00  /  51 51 88 01  /  51 51 88 02

Mandag – lørdag 08:00 – 15:30
Søndag stengt​

Åpningstider jul, påske, pinse og andre helligdager: trykk her!​

​​

Labnytt

Fant du det du lette etter?