To hender som holder skåler med bakterier. Foto.

Medisinsk mikrobiologi

Avdelingen utfører diagnostikk av infeksjonssykdommer. Dette gjøres ved å påvise bakterier, virus, parasitter og sopp eller ved påvisning av antistoffer direkte i blodprøver fra pasienter. I tillegg drives rådgivning om mikrobiologisk diagnostikk og bruk av antibiotika. Vi tester også alle blodgivere i Helse Stavanger og Helse Fonna for infeksjonssykdommer.


Akkreditering

Avdelingen har fått innvilget akkreditering etter NS-EN ISO 15189. Bestilling av prøvetakingsutstyr

Om avdelingen

Avdelingen har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer ved å påvise og karakterisere smittestoff i prøvemateriale fra den enkelte pasient. Dette danner grunnlag for behandling av pasienten og iverksetting av tiltak for å hindre smittespredning. Vi tester også alle blodgivere i Rogaland for smittestoff. Andre viktige oppgaver er å gi råd til behandlende lege om rett prøvetakning og forsendelse av prøver, vurdering av mikrobiologiske funn og kommentering av prøvesvar, rådgivning om antimikrobiell behandling. Avdelingen er med i det smitteforebyggende arbeidet på sykehuset og i kommunene, og avdelingen er viktig ved oppklaring av infeksjonsutbrudd. Avdelingen overvåker antibiotikaresistens hos bakterier og deltar i Norsk
overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober, NORM. Vi har utviklet særlig kompetanse på legionelladiagnostikk etter utbruddet i Stavanger 2001, som var det første legionellautbrudd i Norge og er et nasjonalt referanselaboratorium for legionelladiagnostikk.

Tilbakemeldinger fra rekvirenter og pasienter om feil avgitte prøvesvar eller at avdelingens tjenester ikke svarer til forventningene, registreres og behandles i sykehusets avviks- og klagesystem. Alle ansatte på avdelingen er underlagt taushetsplikt, og behandler sensitiv informasjon konfidensielt


Underliggende enheter

  • Seksjon for bakteriediagnostikk
  • Seksjon for virusdiagnostikk
  • Seksjon for molekylærdiagnostikk
  • Seksjon for medieproduksjon

Nasjonal referansefunksjon Legionella

Kontakt oss


Levering av prøver

Alle dager 08:00 – 20:00

Telefon ekspedisjon
51 51 88 00  /  51 51 88 01  /  51 51 88 02
Mandag – lørdag 08:00 – 20:00
Søndag stengt

Påske, pinse og jul har egne åpningstider​

Labnytt

Fant du det du lette etter?