HELSENORGE

Hospitering

Helse Stavanger og kommunene omkring har inngått en avtale om gjensidig hospitering for ansatte med helse og sosialfaglig bakgrunn.

Man kan velge om man vil hospitere en eller to uker, (gjelder både for ledere og andre). Vi ønsker at hopitantene velger den første av uken i Helse Stavanger da vi har en felles introduksjonsdag. Dersom dette ikke er mulig, oppfordres man alikevel til å delta på den dagen. Det er viktig å være nøyaktig når man beskriver hva målet med hospiteringen er . Overordnet mål  for hospiteringen er å bedre samhandlingen mellom første- og andrelinjetjenesten.  Programmet blir endelig utformet på bakgrunn hospitantenes søknad. Spørsmål angående ordningen kan rettes til virksomhetens kontaktperson.

Hospitering 2016                               

Vår:

Uke 3 og 4 hospitering i kommunene                 
Uke 5 og 6 hospitering i Helse Stavanger HF
Søknadsfrist 20 desember 2015

 Høst:

uke 43 og 44 hospitering i kommunene

uke 46 og 47 hospitering i Helse Stavanger

Søknadsfrist 1 september 2016


For fysioterapeuter og ergoterapeuter gjelder kun hospitering en av ukene om høsten​.


 

Relevante dokumenter


Evaluering hospitant
› Flytskjema søknadsprosess
› Kursbevis for hospitering
› Praktisk informasjon til hospitanten
› Retningslinjer for hospiteringsordning
› Søknadsskjema hospitering

Fant du det du lette etter?