HELSENORGE

Koordinerende enhet i Helse Stavanger

Koordinerende enhet er organisatorisk lagt til samhandlingsseksjonen under fag- og foretaksutvikling, men med virkeområde på tvers av klinikkene i Helse Stavanger. Rådgiverstillingen i koordinerende enhet er bindeledd til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

​Kontaktinformasjon

Mona Plener Sandved
Rådgiver, Koordinerende enhet, Helse Stavanger 

Telefon: 45 04 37 39

Rehabiliteringstelefonen

Ring ReHabliteringstelefonen 800 300 61 for råd og veiledning om habilitering og rehabiliteringstjenester​.

Om koordinerende enhet 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er organisatorisk lagt til samhandlingsseksjonen under fag- og foretaksutvikling, men med virkeområde på tvers av klinikkene i Helse Stavanger. Rådgiverstillingen i koordinerende enhet, Helse Stavanger er bindeledd til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Oppgaver for koordinerende enhet er forankret i "Lov om spesialisthelsetjenesten", "Lov om kommunale helse og omsorgstjenester" og i "Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern".

Oppgaver:

  • Ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.
  • Bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
  • Ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene.
  • Ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Det innebærer å ta imot meldinger om behov for individuell plan - og å sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan.
  • Ha overordet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Fant du det du lette etter?