Telemedisinsk oppfølging av fot- og leggsår i kommunehelsetjenesten sammenlignet med tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Telemedisin

Dette er en forskningsstudie som vil undersøke om telemedisinsk oppfølging av sår er et likeverdig alternativ til tradisjonell poliklinisk oppfølging for pasienter som har fot- og leggsår.

​Deltagelse i studien forutsetter samtykke fra pasienten og avtales under konsultasjon på Endokrinologisk poliklinikk eller Hudpoliklinikken.

Halvparten av kommunene/bydeler som sogner til Stavanger universitetssykehus har blitt trukket ut til å ha endrede behandlingsrutiner for pasienter som har oppfølging av fot- og leggsår (intervensjonsgruppen). Den andre halvparten av kommunene/bydelene har pasienter med uendrede behandlingsrutiner (kontrollgruppen).

I intervensjonsgruppen vil sykepleiere fra hjemmesykepleie/ legekontor ta foto av pasientens sår med mobiltelefon og overføre bilder av såret til sykehuset for vurdering og justering av behandlingsopplegget hvis dette trengs. Behandlingen av såret blir i større grad gjort i hjemmet, men behov for oppfølging gjennom polikliniske konsultasjoner vurderes fortløpende. Ansvar for sårbehandlingen ligger hos Stavanger universitetssjukehus.

Til sårsykepleiere og sykepleiere som har fått tilgang til pleie.net:

Her finner du korte veiledningsfilmer om:

Lykke til!
Vennlig hilsen

Marjolein M. Iversen
Professor / prosjektleder
Høgskolen i Bergen
Helse Stavanger HF

Mari Robberstad
Sårsykepleier / MSc / prosjektkoordinator
Endokrinologisk poliklinikk
Helse Stavanger HF

Fant du det du lette etter?