HELSENORGE

Ukraina: Informasjon til primærhelsetjenesten

Informasjon som er aktuell for deg som jobber i primærhelsetjenesten. 

Ukraina er et land med høy forekomst av enkelte smittsomme sykdommer som tuberkulose og hiv, særlig sammenliknet med norske forhold. Undersøkelse og behandling for infeksjonssykdommer anses som nødvendig helsehjelp.

FHI: Flyktningers og asylsøkers helse – flyktninger fra Ukraina
FHI: Undersøkelse for smittsomme sykdommer

​​Tuberkuloseundersøkelse

Alle flyktninger og asylsøkere skal gjennomføre tuberkuloseundersøkelse så raskt som mulig etter registrering hos politiet og mottatt D-nummer. 

Tuberkuloseundersøkelse gjennomføres slik:


IGRA er en akkreditert analyse og riktig prøvebehandling krever opplæring. Medisinsk biokjemi kan bistå i prøvetakning – både på mottak og på SUS, men må avtales spesielt. Kommuner som har opplært personell kan ta prøvene selv.

Det er avdeling for medisinsk mikrobiologi som analyserer IGRA-testene. Per i dag er det kapasitet til å analysere rundt 100 prøver til dagen.

FHI: Rutinemessig undersøkelse for tuberkulose
FHI: Lungerøntgen for tuberkulose under graviditet
sus.no: Behandlingstekst om tuberkulose

​Resistente bakterier 

Ved innleggelse på sykehuset vil de vanlige kriteriene for screening følges for resistente bakterier (MRSA, VRE og ESBL). ​

Transkulturelt senter 

Transkulturelt senter skal bidra til at traumatiserte asylsøkere og flyktninger får et likeverdig helsetilbud - og et godt tjenestetilbud som ivaretar deres psykiske helse. 

Senteret kan kontaktes ved behov for drøfting og veiledning.

Mer informasjon om transkulturelt senter

​Kontaktpersoner SUS


Tuberkulose

Tone Louise Skorge
Telefon: 51 51 94 19/478 98 221
Send e-post

Anne Kolstø
Telefon: 51 51 92 84/478 98 221
Send e-post

Radiologisk avdeling (røntgen-thorax)

Stine Heim Pettersen
Telefon: 970 39 651
Send e-post

Medisinsk biokjemi (blodprøver IGRA)

Gunn Sjurseike Dale
Telefon: 51 51 95 10
Send e-post  

For avtale om prøvetaking:
Marita Benjaminsen-Oen
Telefon: 468 79 633

Medisinsk mikrobiologi (lab/analyser)

Audhild Aarhus
Telefon: 51 51 88 03
Send e-post

Ved spørsmål om levering og mottak av QFT-prøver:
Lene K. Taushanis
Telefon: 51 51 96 40

Psykisk helsevern

Transkulturelt senter
Sentralbord: 51 51 40 17
Mobiltelefon: 415 99 146
​Send e-post 

Fant du det du lette etter?