Verktøy for samhandling

 • Ambulante tjenester

  Ambulante tjenester er tjenester og tilbud som gis utenfor døgnavdelinger - altså der pasienten bor eller oppholder seg. Grunntanken er at behandleren kommer til pasienten i stedet for at pasienten kommer til behandleren.

 • Elektronisk meldingsutveksling

  Helse Stavanger samhandler i henhold til nasjonal standard gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, beskrevet av Direktorat for e-helse.

 • Faglige nettverk

 • Fagråd

 • Hospitering

  Helse Stavanger og kommunene omkring har inngått en avtale om gjensidig hospitering for ansatte med helse og sosialfaglig bakgrunn.

 • Praksiskonsulentordningen

  Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger og sykepleiere som skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste...

 • Samhandlingsfora

  Her finner du en oversikt over hvordan samhandlingsstrukturen er bygget opp mellom Helse Stavanger og samarbeidene kommuner, og hvilke samhandlingsfora som finnes.

 • Sykepleiefaglig rådgivning

  Helse Stavanger HF tilbyr kommunene i Sør-Rogaland rådgiving og veiledning via telefonkontakt og undervisning

Fant du det du lette etter?