Elektronisk meldingsutveksling

Helse Stavanger samhandler i henhold til nasjonal standard gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, beskrevet av Direktorat for e-helse. Vi samhandler med mange ulike meldinger på ulike journalsystemer både på legekontor og i kommuner. For å finne ut om ditt journalsystem kan sende/motta elektronisk melding til/fra oss vennligst ta kontakt med Samhandlingsseksjonen eller Kundesenteret i Helse Vest IKT.

PLO innhold

Kontakt:


Samhandlingsseksjonen i helse Vest IKT

samhandling@helse-vest-ikt.no

 

Kundesentret i Helse Vest IKT

55 97 65 40 (åpent hele døgnet)

 

​Direktorat for e-helse

https://ehelse.no/

PLO-meldinger og epikrise til kommunene


PLO-meldinger = pleie og omsorgsmeldinger​

Meldingene brukes i samhandlingen mellom sykehuset og kommunen i forbindelse med inn- og utskrivning av pasienter. Det er laget egne PLO-plakater som viser oversikt over meldingsutvekslingen for pasienter som har eller har behov for kommunale pleie- og omsorgstjenester.

PLO-plakat PLO Plakat Psykisk helsevernPLO-Plakat Poliklinikk

PLO- Plakat Rehab

PLO-meldinger er utviklet for elektronisk bruk, og sendes mellom journalsystemet på sykehuset og journalsystemet i kommunen. 

Oversikt over kommuner som tar i mot meldinger.

For kommuner som kun kan motta på papir, skal meldingene skrives ut og fakses.

Rutinebeskrivelser for de ulike meldingstypene. Disse finnes i EQS under EPJ-DIPS brukerhåndbok - under sengepostrutiner.

  • PLO-logistikkmeldinger (Melding innlagt - Utskrivningsklar - Avmelding - Melding utskrevet)
  • PLO-fagmeldinger (Innleggelsesrapport - Tdligmelding - Helseopplysninger - Utskrivningsrapport)
  • Dialogmeldinger (Forespørsel - Svar på forespørsel - Avvik)

E-læringsfilmer som viser bruk av meldingene:

Melding om innlagt - Innleggelsesrapport - Tidligmelding - Helseopplysninger - Utskrivningsklar/avmelding - Utskrivningsrapport - Melding om utskrevet

Informasjonsfilm som viser samhandling/meldingsutvekslingen gjennom Vestlandsløftet: https://www.youtube.com/watch?v=MqLyQ8b78tA

Film fra Helse Nord som forklarer mer det "tekniske" rundt elektronisk meldingsutveksling: https://www.youtube.com/watch?v=RPsztLvsKWE

Epikrise-meldinger = Dokumenter i DIPS som kan sendes elektronisk til tjenester i kommunen

Meldingene brukes i samhandlingen mellom sykehuset og kommunen for pasienter som har eller har behov for kommunale pleie- og omsorgstjenester. Det er laget en egen rutinebeskrivelse i EQS.

For poliklinikk/dagbehandling er det laget en egen plakat som viser meldingsutveksling mellom poliklinikker/dagbehandling og kommuner

Meldinger til kommunen skal sendes til "tjeneste" i kommunen. Det er utarbeidet en nærmere beskrivelse av hva dette innebærer og hvilke tjenester som er aktuelle. - se Epikrisemeldinger til kommunen.

Det er utarbeidet en Presentasjon som kan brukes i opplæringen.

Fant du det du lette etter?