Elektronisk meldingsutveksling

Helse Stavanger samhandler i henhold til nasjonal standard gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, beskrevet av Direktorat for e-helse. Vi samhandler med mange ulike meldinger på ulike journalsystemer både på legekontor og i kommuner. For å finne ut om ditt journalsystem kan sende/motta elektronisk melding til/fra oss vennligst ta kontakt med Samhandlingsseksjonen eller Kundesenteret i Helse Vest IKT.