Fagråd

​Kontakt

Samhandlingskoordinator
Telefon: 51 51 96 20


Fagrådenes medlemmer (pdf)


Referater fra fagrådene

› Fagråd delavtale nr. 1- samarbeidsavtale om ansvar og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Møtereferat - 1.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 1/Møtereferat - 1.pdfMøtereferat - 1.pdf
Møtereferat - 2.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 1/Møtereferat - 2.pdfMøtereferat - 2.pdf
Møtereferat - 3.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 1/Møtereferat - 3.pdfMøtereferat - 3.pdf
Møtereferat - 4.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 1/Møtereferat - 4.pdfMøtereferat - 4.pdf
Møtereferat - 5.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 1/Møtereferat - 5.pdfMøtereferat - 5.pdf
Statusrapportereing til SU 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 1/Statusrapportereing til SU 2015.pdfStatusrapportereing til SU 2015.pdf


› Fagråd delavtale nr. 2a - samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser

Mandat Fagråd 2 A psykiske lidelser ruslidelser.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Mandat Fagråd 2 A psykiske lidelser ruslidelser.pdfMandat Fagråd 2 A psykiske lidelser ruslidelser.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 2a- 02.12.2013.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat fagråd delavtale 2a- 02.12.2013.pdfMøtereferat fagråd delavtale 2a- 02.12.2013.pdf
Møtereferat 03.03.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat 03.03.2015.pdfMøtereferat 03.03.2015.pdf
Møtereferat 03.09.15 fagråd delavtale 2a.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat 03.09.15 fagråd delavtale 2a.pdfMøtereferat 03.09.15 fagråd delavtale 2a.pdf
Møtereferat 06.06.2017 fagråd delavtale 2A.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat 06.06.2017 fagråd delavtale 2A.pdfMøtereferat 06.06.2017 fagråd delavtale 2A.pdf
Møtereferat 12.11.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat 12.11.15.pdfMøtereferat 12.11.15.pdf
Møtereferat 19.11.14.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat 19.11.14.pdfMøtereferat 19.11.14.pdf
Møtereferat 28.05.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat 28.05.2015.pdfMøtereferat 28.05.2015.pdf
Møtereferat 30.09.2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat 30.09.2014.pdfMøtereferat 30.09.2014.pdf
Møtereferat delavtale 2a 11.02.2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat delavtale 2a 11.02.2014.pdfMøtereferat delavtale 2a 11.02.2014.pdf
Møtereferat fagråd 13.03.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat fagråd 13.03.15.pdfMøtereferat fagråd 13.03.15.pdf
Møtereferat fagråd 2A 06.06.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat fagråd 2A 06.06.2017.pdfMøtereferat fagråd 2A 06.06.2017.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 2A 02.11.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat fagråd delavtale 2A 02.11.15.pdfMøtereferat fagråd delavtale 2A 02.11.15.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 2a 08.12.16.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat fagråd delavtale 2a 08.12.16.pdfMøtereferat fagråd delavtale 2a 08.12.16.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 2a - 09.02.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat fagråd delavtale 2a - 09.02.2017.pdfMøtereferat fagråd delavtale 2a - 09.02.2017.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 2a - 18.10.2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat fagråd delavtale 2a - 18.10.2016.pdfMøtereferat fagråd delavtale 2a - 18.10.2016.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 4 og 2A - fellesmøte.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møtereferat fagråd delavtale 4 og 2A - fellesmøte.pdfMøtereferat fagråd delavtale 4 og 2A - fellesmøte.pdf
Møterferat 11.2.2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Møterferat 11.2.2016.pdfMøterferat 11.2.2016.pdf
Rapport 2013 delavtale 2A.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Rapport 2013 delavtale 2A.pdfRapport 2013 delavtale 2A.pdf
Referat fagråd delavtale 2A - 29.08.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Referat fagråd delavtale 2A - 29.08.2017.pdfReferat fagråd delavtale 2A - 29.08.2017.pdf
Veiviserprosjektet status juni 2017 ac.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2a/Veiviserprosjektet status juni 2017 ac.pdfVeiviserprosjektet status juni 2017 ac.pdf


› Fagråd delavtale nr. 2b - samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering + Delavtale nr. 2c - samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Møtereferat - fagråd for avtale 2b og 2c 18.01.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2b og 2c/Møtereferat - fagråd for avtale 2b og 2c 18.01.2017.pdfMøtereferat - fagråd for avtale 2b og 2c 18.01.2017.pdf
Møtereferat 09.06.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2b og 2c/Møtereferat 09.06.15.pdfMøtereferat 09.06.15.pdf
Møtereferat 19.11.14.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2b og 2c/Møtereferat 19.11.14.pdfMøtereferat 19.11.14.pdf
Møtereferat 28.04.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2b og 2c/Møtereferat 28.04.15.pdfMøtereferat 28.04.15.pdf
Møtereferat fagråd 13.03.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2b og 2c/Møtereferat fagråd 13.03.15.pdfMøtereferat fagråd 13.03.15.pdf
Møtereferat fagråd 2b og 2c 19 11 15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2b og 2c/Møtereferat fagråd 2b og 2c 19 11 15.pdfMøtereferat fagråd 2b og 2c 19 11 15.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 2b og 2c 26.9.14.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2b og 2c/Møtereferat fagråd delavtale 2b og 2c 26.9.14.pdfMøtereferat fagråd delavtale 2b og 2c 26.9.14.pdf
Referat Fagråd 2b og 2c - 31.05.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2b og 2c/Referat Fagråd 2b og 2c - 31.05.2017.pdfReferat Fagråd 2b og 2c - 31.05.2017.pdf
Statusrapport fra fagrådet for delavtale 2b og 2c.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2b og 2c/Statusrapport fra fagrådet for delavtale 2b og 2c.pdfStatusrapport fra fagrådet for delavtale 2b og 2c.pdf
Statusrapport til samhandlingsutvalget fra fagråd knyttet til delavtale 2b og 2c.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2b og 2c/Statusrapport til samhandlingsutvalget fra fagråd knyttet til delavtale 2b og 2c.pdfStatusrapport til samhandlingsutvalget fra fagråd knyttet til delavtale 2b og 2c.pdf

› Fagråd delavtale nr. 2d - samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Møtereferat 04.02.16.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2d/Møtereferat 04.02.16.pdfMøtereferat 04.02.16.pdf
Møtereferat 12.02.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2d/Møtereferat 12.02.15.pdfMøtereferat 12.02.15.pdf
Møtereferat palliativt fagråd 07.05.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2d/Møtereferat palliativt fagråd 07.05.15.pdfMøtereferat palliativt fagråd 07.05.15.pdf
Møtereferat palliativt fagråd 13.11. 14.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2d/Møtereferat palliativt fagråd 13.11. 14.pdfMøtereferat palliativt fagråd 13.11. 14.pdf
Møtereferat palliativt fagråd 15.10.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2d/Møtereferat palliativt fagråd 15.10.15.pdfMøtereferat palliativt fagråd 15.10.15.pdf
Møtereferat palliativt fagråd 25 09 14.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2d/Møtereferat palliativt fagråd 25 09 14.pdfMøtereferat palliativt fagråd 25 09 14.pdf
Møtereferat palliativt fagråd, april-14.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2d/Møtereferat palliativt fagråd, april-14.pdfMøtereferat palliativt fagråd, april-14.pdf
Prosjektrapport Palliativt senter 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2d/Prosjektrapport Palliativt senter 2015.pdfProsjektrapport Palliativt senter 2015.pdf
Rapport fra fagråd delavtale 2d 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2d/Rapport fra fagråd delavtale 2d 2015.pdfRapport fra fagråd delavtale 2d 2015.pdf
Rapport pall fagråd 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2d/Rapport pall fagråd 2016.pdfRapport pall fagråd 2016.pdf
Referat palliativt fagråd, juni-14.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 2d/Referat palliativt fagråd, juni-14.pdfReferat palliativt fagråd, juni-14.pdf

› Fagråd delavtale nr. 3 - samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter + Delavtale nr. 5 - samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetj.

Fagråd 3 og 5 den 6 juni 2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/Fagråd 3 og 5 den 6 juni 2017.pdfFagråd 3 og 5 den 6 juni 2017.pdf
Fagråd delavtale 3 og 5 - referat møte 6.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/Fagråd delavtale 3 og 5 - referat møte 6.pdfFagråd delavtale 3 og 5 - referat møte 6.pdf
Fagråd delavtale 3 og 5 - møtereferat 27.1.16.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/Fagråd delavtale 3 og 5 - møtereferat 27.1.16.pdfFagråd delavtale 3 og 5 - møtereferat 27.1.16.pdf
Godkjent referat møte 1 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/Godkjent referat møte 1 2016.pdfGodkjent referat møte 1 2016.pdf
Godkjent referat møte 5.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/Godkjent referat møte 5.pdfGodkjent referat møte 5.pdf
Rapport til samhandlingsutvalget 2015 fagråd delavtale 3 og 5.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/Rapport til samhandlingsutvalget 2015 fagråd delavtale 3 og 5.pdfRapport til samhandlingsutvalget 2015 fagråd delavtale 3 og 5.pdf
fagrad - 3+5 Godkjent referat møte 3.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/fagrad - 3+5 Godkjent referat møte 3.pdffagrad - 3+5 Godkjent referat møte 3.pdf
fagrad - Godkjent mandat delavtale 3 og 5.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/fagrad - Godkjent mandat delavtale 3 og 5.pdffagrad - Godkjent mandat delavtale 3 og 5.pdf
fagrad 3+5 - Godkjent referat møte 2.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/fagrad 3+5 - Godkjent referat møte 2.pdffagrad 3+5 - Godkjent referat møte 2.pdf
fagrad 3+5 - Godkjent referat møte 4.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/fagrad 3+5 - Godkjent referat møte 4.pdffagrad 3+5 - Godkjent referat møte 4.pdf
fagrad 3+5 Godkjent referat møte 1.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/fagrad 3+5 Godkjent referat møte 1.pdffagrad 3+5 Godkjent referat møte 1.pdf
fagrad delavtale 3+5 - Rapport til Samhandlingsutvalget 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/fagrad delavtale 3+5 - Rapport til Samhandlingsutvalget 2014.pdffagrad delavtale 3+5 - Rapport til Samhandlingsutvalget 2014.pdf
Årsrapport fagråd delavtale 3 og 5 fra 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 3og5/Årsrapport fagråd delavtale 3 og 5 fra 2016.pdfÅrsrapport fagråd delavtale 3 og 5 fra 2016.pdf

› Fagråd delavtale nr. 4 - samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Fagråd deleavtale 4 25.11.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 4/Fagråd deleavtale 4 25.11.15.pdfFagråd deleavtale 4 25.11.15.pdf
Mandat fagråd delavtale 4.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 4/Mandat fagråd delavtale 4.pdfMandat fagråd delavtale 4.pdf
Møtereferat 02.09.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 4/Møtereferat 02.09.2015.pdfMøtereferat 02.09.2015.pdf
Møtereferat delavtale 4- 23.11.16.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 4/Møtereferat delavtale 4- 23.11.16.pdfMøtereferat delavtale 4- 23.11.16.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 4 - 02.06.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 4/Møtereferat fagråd delavtale 4 - 02.06.2017.pdfMøtereferat fagråd delavtale 4 - 02.06.2017.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 4 14.10.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 4/Møtereferat fagråd delavtale 4 14.10.15.pdfMøtereferat fagråd delavtale 4 14.10.15.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 4 17.12.14.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 4/Møtereferat fagråd delavtale 4 17.12.14.pdfMøtereferat fagråd delavtale 4 17.12.14.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 4 23.4.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 4/Møtereferat fagråd delavtale 4 23.4.2015.pdfMøtereferat fagråd delavtale 4 23.4.2015.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 4 27.5.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 4/Møtereferat fagråd delavtale 4 27.5.15.pdfMøtereferat fagråd delavtale 4 27.5.15.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 4 28.1.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 4/Møtereferat fagråd delavtale 4 28.1.2015.pdfMøtereferat fagråd delavtale 4 28.1.2015.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 4 og 2A - fellesmøte.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 4/Møtereferat fagråd delavtale 4 og 2A - fellesmøte.pdfMøtereferat fagråd delavtale 4 og 2A - fellesmøte.pdf
Rapport til samhandlingsutvalget oktober 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 4/Rapport til samhandlingsutvalget oktober 2015.pdfRapport til samhandlingsutvalget oktober 2015.pdf

› Fagråd delavtale nr. 6 - samarbeidsavtale om retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjons- utveksling, faglige nettverk og hospitering og samarbeid om utdanning, praksis og læretid

Møtereferat Fagråd delavtale 6, 6.11.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 6/Møtereferat Fagråd delavtale 6, 6.11.2015.pdfMøtereferat Fagråd delavtale 6, 6.11.2015.pdf
Møtereferat fagråd 6 26.2.2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 6/Møtereferat fagråd 6 26.2.2016.pdfMøtereferat fagråd 6 26.2.2016.pdf
Møtereferat fagråd 6 27.5.2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 6/Møtereferat fagråd 6 27.5.2016.pdfMøtereferat fagråd 6 27.5.2016.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 6, 04.09.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 6/Møtereferat fagråd delavtale 6, 04.09.2015.pdfMøtereferat fagråd delavtale 6, 04.09.2015.pdf
Rapport delavtale 6 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 6/Rapport delavtale 6 2015.pdfRapport delavtale 6 2015.pdf
Rapport delavtale 6 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 6/Rapport delavtale 6 2016.pdfRapport delavtale 6 2016.pdf
fagrad - Fagråd for delavtale 6 - møtereferat 10.06.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 6/fagrad - Fagråd for delavtale 6 - møtereferat 10.06.pdffagrad - Fagråd for delavtale 6 - møtereferat 10.06.pdf
fagrad - Mandat fagråd delavtale 6.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 6/fagrad - Mandat fagråd delavtale 6.pdffagrad - Mandat fagråd delavtale 6.pdf
fagrad - Møtereferat delavtale 6.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 6/fagrad - Møtereferat delavtale 6.pdffagrad - Møtereferat delavtale 6.pdf

› Fagråd delavtale nr. 7 - samarbeidsavtale om forskning

Møtereferat 1.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Møtereferat 1.pdfMøtereferat 1.pdf
Møtereferat 3 - fagråd delavtale 7.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Møtereferat 3 - fagråd delavtale 7.pdfMøtereferat 3 - fagråd delavtale 7.pdf
Møtereferat 4 - fagråd delavtale 7.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Møtereferat 4 - fagråd delavtale 7.pdfMøtereferat 4 - fagråd delavtale 7.pdf
Møtereferat 5 - fagråd delavtale 7.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Møtereferat 5 - fagråd delavtale 7.pdfMøtereferat 5 - fagråd delavtale 7.pdf
Møtereferat 6 - fagråd delavtale 7.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Møtereferat 6 - fagråd delavtale 7.pdfMøtereferat 6 - fagråd delavtale 7.pdf
Møtereferat 7 - fagråd delavtale 7.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Møtereferat 7 - fagråd delavtale 7.pdfMøtereferat 7 - fagråd delavtale 7.pdf
Møtereferat 8-fagråd delavtale 7.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Møtereferat 8-fagråd delavtale 7.pdfMøtereferat 8-fagråd delavtale 7.pdf
Møterferat 2 - fagråd delavtale 7.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Møterferat 2 - fagråd delavtale 7.pdfMøterferat 2 - fagråd delavtale 7.pdf
Rapport delavtale 7 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Rapport delavtale 7 2016.pdfRapport delavtale 7 2016.pdf
Rapport fagråd 7.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Rapport fagråd 7.pdfRapport fagråd 7.pdf
Rapport til Samhandlingsutvalget 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Rapport til Samhandlingsutvalget 2014.pdfRapport til Samhandlingsutvalget 2014.pdf
Rapport til Samhandlingsutvalget 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Rapport til Samhandlingsutvalget 2015.pdfRapport til Samhandlingsutvalget 2015.pdf
Referat 10 - fagråd delavtale 7.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Referat 10 - fagråd delavtale 7.pdfReferat 10 - fagråd delavtale 7.pdf
Referat 9 - fagråd delavtale 7.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Referat 9 - fagråd delavtale 7.pdfReferat 9 - fagråd delavtale 7.pdf
Referat-11 - fagråd delavtale 7.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 7/Referat-11 - fagråd delavtale 7.pdfReferat-11 - fagråd delavtale 7.pdf

› Fagråd delavtale nr. 8- Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Mandat fagråd - delavtale 8 - samarbeidsavtale om jordmortjenester.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 8/Mandat fagråd - delavtale 8 - samarbeidsavtale om jordmortjenester.pdfMandat fagråd - delavtale 8 - samarbeidsavtale om jordmortjenester.pdf
Rapport til Samhandlingsutvalget oktober 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 8/Rapport til Samhandlingsutvalget oktober 2014.pdfRapport til Samhandlingsutvalget oktober 2014.pdf
Rapport til Samhandlingsutvalget oktober 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 8/Rapport til Samhandlingsutvalget oktober 2015.pdfRapport til Samhandlingsutvalget oktober 2015.pdf
Referat fra møte 1 den 15.05.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 8/Referat fra møte 1 den 15.05.pdfReferat fra møte 1 den 15.05.pdf
Referat fra møte 2 05.06.14.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 8/Referat fra møte 2 05.06.14.pdfReferat fra møte 2 05.06.14.pdf

› Fagråd delavtale nr. 9 - samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt

Faggruppe delavtale 9 rapport 2017 for 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Faggruppe delavtale 9 rapport 2017 for 2016.pdfFaggruppe delavtale 9 rapport 2017 for 2016.pdf
Mandat og rapport fagråd IKT delavtale 9.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Mandat og rapport fagråd IKT delavtale 9.pdfMandat og rapport fagråd IKT delavtale 9.pdf
Møtereferat IKT samhandlingsgruppe 010414.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlingsgruppe 010414.pdfMøtereferat IKT samhandlingsgruppe 010414.pdf
Møtereferat IKT samhandlingsgruppe 030614.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlingsgruppe 030614.pdfMøtereferat IKT samhandlingsgruppe 030614.pdf
Møtereferat IKT samhandlingsgruppe 19.09.17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlingsgruppe 19.09.17.pdfMøtereferat IKT samhandlingsgruppe 19.09.17.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 09.05.17- korr.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 09.05.17- korr.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 09.05.17- korr.pdf
Møtereferat IKT samhandlingsgruppe 13.12.16 .pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlingsgruppe 13.12.16 .pdfMøtereferat IKT samhandlingsgruppe 13.12.16 .pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 050515.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 050515.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 050515.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 100315.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 100315.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 100315.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 140616.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 140616.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 140616.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 15.12.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 15.12.2015.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 15.12.2015.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 160615.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 160615.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 160615.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 171115.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 171115.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 171115.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 181016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 181016.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 181016.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 200115.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 200115.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 200115.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 250815.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 250815.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 250815.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 260416.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 260416.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 260416.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 290915.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 290915.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 290915.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 300816.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 300816.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 300816.pdf
Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 140217.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Møtereferat IKT samhandlinsgruppe 140217.pdfMøtereferat IKT samhandlinsgruppe 140217.pdf
Samhandlings grupperapport til samhandlingsutvalget 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 9/Samhandlings grupperapport til samhandlingsutvalget 2015.pdfSamhandlings grupperapport til samhandlingsutvalget 2015.pdf

› Fagråd delavtale nr. 10 - samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Mandat Fagråd 10 helsefremmende og forebyggende arbeid.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 10/Mandat Fagråd 10 helsefremmende og forebyggende arbeid.pdfMandat Fagråd 10 helsefremmende og forebyggende arbeid.pdf
Møtereferat 24.2.15.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 10/Møtereferat 24.2.15.pdfMøtereferat 24.2.15.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 10 10.11.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 10/Møtereferat fagråd delavtale 10 10.11.2015.pdfMøtereferat fagråd delavtale 10 10.11.2015.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 10 2.2.2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 10/Møtereferat fagråd delavtale 10 2.2.2016.pdfMøtereferat fagråd delavtale 10 2.2.2016.pdf
Møtereferat fagråd delavtale 10 28.6.16.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 10/Møtereferat fagråd delavtale 10 28.6.16.pdfMøtereferat fagråd delavtale 10 28.6.16.pdf
Rapport 2013 delavtale 10.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 10/Rapport 2013 delavtale 10.pdfRapport 2013 delavtale 10.pdf
Rapport fra fagråd delavtale 10, 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 10/Rapport fra fagråd delavtale 10, 2015.pdfRapport fra fagråd delavtale 10, 2015.pdf
Statusrapporteringen 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 10/Statusrapporteringen 2014.pdfStatusrapporteringen 2014.pdf
Statusrapporteringen 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 10/Statusrapporteringen 2016.pdfStatusrapporteringen 2016.pdf

› Fagråd delavtale nr. 11 - samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Mandat og rapport fagråd 11.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 11/Mandat og rapport fagråd 11.pdfMandat og rapport fagråd 11.pdf
Møteeferat 2 2016 01.11.2016 - Møte i Samhandlingsrådet for beredskap og akuttmedisin.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 11/Møteeferat 2 2016 01.11.2016 - Møte i Samhandlingsrådet for beredskap og akuttmedisin.pdfMøteeferat 2 2016 01.11.2016 - Møte i Samhandlingsrådet for beredskap og akuttmedisin.pdf
Møtereferat 1 2016 21.04.2016 - Møte i Samhandlingsrådet for beredskap og akuttmedisin.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 11/Møtereferat 1 2016 21.04.2016 - Møte i Samhandlingsrådet for beredskap og akuttmedisin.pdfMøtereferat 1 2016 21.04.2016 - Møte i Samhandlingsrådet for beredskap og akuttmedisin.pdf
Rapport for 2016- fagråd 11.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 11/Rapport for 2016- fagråd 11.pdfRapport for 2016- fagråd 11.pdf
Årsmelding fra fagråd delavtale 11 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 11/Årsmelding fra fagråd delavtale 11 2014.pdfÅrsmelding fra fagråd delavtale 11 2014.pdf
Årsmelding fra fagråd delavtale 11 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Fagråd/Delavtale 11/Årsmelding fra fagråd delavtale 11 2015.pdfÅrsmelding fra fagråd delavtale 11 2015.pdf