Hospitering

Helse Stavanger og kommunene omkring har inngått en avtale om gjensidig hospitering for ansatte med helse og sosialfaglig bakgrunn.

Man kan velge om man vil hospitere en eller to uker, (gjelder både for ledere og andre). Vi ønsker at hopitantene velger den første av uken i Helse Stavanger da vi har en felles introduksjonsdag. Dersom dette ikke er mulig, oppfordres man alikevel til å delta på den dagen. Det er viktig å være nøyaktig når man beskriver hva målet med hospiteringen er . Overordnet mål  for hospiteringen er å bedre samhandlingen mellom første- og andrelinjetjenesten.  Programmet blir endelig utformet på bakgrunn hospitantenes søknad. Spørsmål angående ordningen kan rettes til virksomhetens kontaktperson.

Hospitering 2019

Vår
Uke 3 og 4 hospitering i kommunene
Uke 6 og 6 Hospitering i Helse Stavanger HF
Søknadsfrist 17.desember

Høst
Uke 37 og 38 hospitering i kommunene
Uke 39 og 40 hospitering i Helse Stavanger HF
Søknadsfrist 1. juni

Vi oppfordrer alle til å fylle ut skjemaet elektronisk
For fysioterapeuter og ergoterapeuter gjelder kun hospitering en av ukene om høsten.

 

Evaluering hospitant.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Hospitering/Evaluering hospitant.pdfEvaluering hospitant.pdf
Flytskjema soknadsprosess.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Hospitering/Flytskjema soknadsprosess.pdfFlytskjema soknadsprosess.pdf
Søknadsskjema hospitering, rev. nov 2015.dochttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Hospitering/Søknadsskjema hospitering, rev. nov 2015.docSøknadsskjema hospitering, rev. nov 2015.doc
Kursbevis for hospitering.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Hospitering/Kursbevis for hospitering.pdfKursbevis for hospitering.pdf
Praktisk informasjon til hospitanten.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Hospitering/Praktisk informasjon til hospitanten.pdfPraktisk informasjon til hospitanten.pdf
Retningslinjer for hospiteringsordning.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Hospitering/Retningslinjer for hospiteringsordning.pdfRetningslinjer for hospiteringsordning.pdf
Søknadsskjema hospitering, rev. nov 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Hospitering/Søknadsskjema hospitering, rev. nov 2015.pdfSøknadsskjema hospitering, rev. nov 2015.pdf
Årsrapport hospitering 2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Hospitering/Årsrapport hospitering 2014.pdfÅrsrapport hospitering 2014.pdf
Årsrapport hospitering 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Hospitering/Årsrapport hospitering 2015.pdfÅrsrapport hospitering 2015.pdf
Årsrapportering hospitering 2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Hospitering/Årsrapportering hospitering 2016.pdfÅrsrapportering hospitering 2016.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.