HELSENORGE

Praksiskonsulentordningen - PKO

PKO, opprettet 01.01.1999,  er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger og primærhelsetjenesten til beste for enkeltpasienten.

Fant du det du lette etter?