Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger og sykepleiere som skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for enkeltpasienten.

​Ved Helse Stavanger ble ordningen med praksiskonsulenter opprettet som fast ordning 01.07.1999.
Ordningen omfatter også sykepleiere. Fem sykepleiere arbeider som praksiskonsulenter. Disse er til daglig ansatt i kommunene og arbeider 20 prosent (1 dag i uken) ved SUS. Sykepleierne arbeider prosjektbasert, og velger i samarbeid med divisjonene og legekonsulentene ut ulike forbedringsområder hvor de jobber systematisk ved bruk av anerkjente metoder og verktøy for kvalitetsforbedring.​

Praksiskonsulentene

olav thorsen. Foto.

Praksiskoordinator SUS, Olav Thorsen olav.thorsen@sus.no

Jan Robert. Foto.
Ansvarlig for PKO hjemmeside og Praksisnytt: Jan Robert Johannessen

johannessen@hinnatrekanten.no

Kontaktperson SUS: Sissel Hauge  sissel.hauge@sus.no

Klinikk psykisk helsevern voksne

Kristine Furebotten Iversen Epost: kristine.furebotten.iversen@sus.no

Kontaktpersoner SUS:

Praksiskonsulenten har også ansvar for å følge opp Dalane kommunene Egersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og TSB

Kristine Furenes Iversen. Epost: kristine.furebotten.iversen@sus.no

Kontaktpersoner SUS:

Klinikk A (Intensiv og intermediær, anestesi inkl. post.op. Ortopedi, operasjon DK Hillevåg)

Jan Robert Johannessen  johannessen@hinnatrekanten.no

Kontaktpersoner SUS: Geir Lende geir.lende@sus.no

Mottaksklinikken (MOBA, medisinsk avdeling, kardiologi)

Ivar Halvorsen  ivar.halvorsen@lyse.net

Eirik Viste eirik@byhaugen.com

Kontaktpersoner SUS:

Praksiskonsulentene har også ansvar for å følge opp Jær-kommunene Sola, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy

Prehospital klinikk (Ambulanse, AMK og Pasientreiser)

Ivar Halvorsen  ivar.halvorsen@lyse.net

Eirik Viste eirik@byhaugen.com

Kontaktpersoner SUS:

Kirurgisk klinikk (Urologi, kar/thorax, gastrokir., plastikk kirurgi, hud, endokrinkirurgi)

Runar Johannessen Epost: runarj@gmail.com

Kontaktpersoner SUS:

Praksiskonsulenten har også ansvar for å følge opp Jær-kommunene Time, Hå og Klepp

Klinikk hode, hals og rehabilitering (Nevrosenteret, ØNH, Øye og rehab.)

Kjetil Meling Hetta  kjetil@hetta.no

Kontaktpersoner SUS:

Praksiskonsulenten har også ansvar for å følge opp Sandnes kommune

Klinikk for medisinsk service og ABK (Immunologi/transf.med., med.biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi, radiologi, ABK, MTI)

Jan Robert Johannessen  johannessen@hinnatrekanten.no

Kontaktpersoner SUS:

Praksiskonsulenten har også ansvar for å følge opp Stavanger kommune

Kvinne- og barneklinikken (Kvinneklinikken, barneklinikken og HABU)

Pia Skoglund. Foto.
Pia Skoglund pia.skoglund@sus.no

Solfrid Halsne, PK-sykepleier solfrid.halsne@sandnes.kommune.no

Kontaktpersoner SUS:

Praksiskonsulenten har også ansvar for å følge opp Ryfylke kommunene Strand, Hjelmeland, Forsand og Finnøy

Jæren DPS

Magni Sønnesyn  magni.sonnesyn@klepp.nhn.no

Kontaktperson Jæren DPS:

  • Nina Bolme Steinsholt

 

Annen informasjon

Prosjektrapporter og evaluering

Prosjektrapport PKO 2015-2016

Prosjektrapport PKO 2015-2016 sammendrag

PKO evaluering

Nyttige lenker› PKO i Norge

› PKO Allmennlegeforeningen

› PKO-håndboka

› Helseforetak adresser

› Helsebiblioteket

› KITH

› Relis

› Statens legemiddelverkÅrsrapporter

Årsmelding 2015

Årsmelding 2016

Årsmelding 2017

Årsmelding 2018

Årsmelding 2019

Fant du det du lette etter?