KOLS

Informasjon til fastleger om nytt tilbud til pasienter med Kols ved Stavanger universitetssykehus.

Fra høsten 2019 starter sykehuset opp et todelt tilbud til KOLS-pasienter. Det består av

1) et to-dagers opplæringstilbud (der pasienter rekrutteres til del 2)
2) et spesialisert poliklinisk rehabiliteringstilbud som går over flere dager, fordelt over flere uker.

Pasienter henvises direkte til Lærings- og mestringssenteret, og rekruttering til rehabiliteringstilbudet blir gjort i løpet av kursdagene på LMS.

Undervisere vil være fagpersoner knyttet til lungeavdelingen og terapiavdelingen.

Medisinsk faglig ansvarlig for kurset er lungelege ved Lungeavdelingen og kurset arrangeres av Lærings- og mestringssenteret.

Kurset er gruppebasert og varer fra kl 09.00-14.30.

Mer informasjon om kurset og opplæringstilbud finnes på nettsiden sus.no/lms