MR implantater og sjekklisten - viktig påminnelse

Vi repeterer en god nyhet: Man kan jo nå likevel undersøke pasienter med noen implantater som før alltid var kontraindisert på MR.

Det forutsetter:

  1. At implantatene er såkalt "MR conditional"
  2. At henvisningen sendes sykehus.
  3. At man har riktig navn og nummer på implantatet.

Men:

Radiologisk avdeling opplever stadig vekk at det mangler opplysninger om pacemakere, ICD og andre implantater i MR sjekklisten. 

Våre gode kolleger på sykehuset forstår at det kan glemmes og går derfor alltid igjennom en sjekkliste muntlig med pasienten før MR tas men det er ingen god garanti for å oppdage at de likevel har et implantat. Pasientene forstår ikke alltid viktigheten av å svare riktig på disse spørsmålene, og noen pasienter er heller ikke helt orientert. 

Da kan det gå skikkelig galt: 

Et eksempel: Et ICD-implantat som det ikke er opplyst om kan slutte å virke i MR maskinen. Dersom dette ikke oppdages har pasienten ingen beskyttelse i tilfelle det oppstår ventrikkelflimmer. 

En annen konsekvens av MR på pasienter med disse implantatene er at det kan oppstå forbrenninger i hjertemuskelen med ruptur av hjertemuskelen og plutselig død.

Viktige implantater i denne forbindelsen er: 

  • pacemakere
  • defibrillatorer
  • insulinpumper
  • nevrostimulatorer
  • cochleaimplantater

(De trenger ikke nøyaktig navn og nummer på stenter, proteser, clips og annet metall, kun opplysning om at pasienten har det i sjekklisten.)

HUSK!

Dersom en ønsker å henvise en pasient med et implantat som kan være MR conditional til MR husk følgende:

  • krav til god indikasjon som har terapeutisk konsekvens må være oppfylte
  • de trenger nøyaktig navn og nummer på implantatet sammen med opplysninger om når og hvor det ble implantert. Der det er vanskelig å få tak i nøyaktig informasjon, må fastlege og SUS samarbeide. Hvis du vet årstall eller sykehus/avdeling hjelper det.

TIPS : pasienter som får et implantat får et implantatkort. Be dem ta det med på kontoret så du får tatt et bilde av det eller registrert aktuell info så du har det klart ved behov - pasienter kan jo nå ellers sende bilder av implantatkortet til deg via Helsenorge.no - så har du det i EPJ til senere bruk. Når SUS en gang får mulighet til å ta imot vedlegg kan det da videresendes.

Henvisningen må sendes til sykehus og ikke til radiologisk institutt. 

 
Radiologisk avdeling vil da i samarbeid med for eksempel kardiologisk, nevrokirurgisk og ØNH avdelingene vurdere om MR bør og kan tas. En pasient med ICD fikk ødelagt batteriet i en MR maskin i Rogaland i februar. Denne pasienten kunne sannsynligvis ha fått en trygg MR på sykehus med endrede innstillinger på ICD før og etter MR, kontroll av motstand i ledninger og overvåkning av kardiolog.

For dem som ønsker å lese mer om temaet, kan denne oversikten fra Helsedirektoratet anbefales

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1351/L%C3%A6ringsnotat%20MR-sjekklister.pdf

Ta gjerne kontakt med kathinka.dehli.kurz@sus.no 

for diskusjon, men spørsmål om enkeltimplantater og MR kompatibilitet i hvert enkelt tilfelle ønskes sendt i henvisning, da dette krever en multidisiplinær helheltsvurdering.

Takk for samarbeidet !

Kathinka Dehli Kurs
Seksjonsoverlege MR
Radiologisk avdeling


Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent