Nytt tilbud Lassa: Intensivt språktilbud (CIST)

Helse Vest har startet opp med intensiv senfase språktrening ved Stavanger universitetssykehus (og Haukeland universitetssykehus).

I Helse Stavanger HF foregår treningen på AFMR Lassa. 

Hovedmålet med treningen er å bedre talespråket.

Tilbudet er aktuelt for voksne rammet av afasi etter ervervet skade på hjernen.

Deltakelse er aktuelt 3-6 mnd etter skade, ingen øvre grense. Treningen foregår på dagtid over 3 uker.

Vennligst se link for ytterligere informasjon om innhold og deltakelse:
https://helse-stavanger.no/behandlinger/rehabilitering-intensiv-spraktrening-i-gruppe-etter-ervervet-hjerneskade