Pasient: Mal for legeerklæring til bruk for dokumentasjon av tilretteleggingsbehov

Brukes når det er behov for å dokumentere tilretteleggingsbehov - at man ikke kan bruke rimeligste offentlige reisemåte men må ha drosje av medisinske årsaker
Spesielt aktuelt ved sammensatte reiser når det f.eks skal bestilles fly og drosje
Erklæringen åpner for varig eller periodisk behov for tilrettelegging slik at du slipper å skrive en erklæring per tur
Husk å slette punktene som ikke skal være med i erklæringen.
Pasienten sender selv inn legeerklæringen til Pasientreiser
Bestilling av reise skjer som før

​I enkelte tilfeller, når pasienter skal reise til og fra behandling, har Pasientreiser behov for dokumentasjon på pasientens tilretteleggingsbehov, i form av legeerklæring. Dette gjelder spesielt ved sammensatte reiser, hvor det skal bestilles f.eks. fly og drosje.

Til tider har Pasientreiser mottatt legeerklæringer som inneholder mye informasjon om pasientens helse, men lite om de konkrete tilretteleggingsbehovene på reisen. Dette har ført til ekstra arbeid for både pasienter og leger ved at ny informasjon må innhentes. 

Det har også vært et ønske om en standardisert legeerklæring som åpner for bruk ved varige eller periodisk tilretteleggingsbehov.

På bakgrunn av dette har Pasientreiser, i samarbeid med PKO og HTV i Den norske legeforening/Stavanger kommune, utviklet en standardisert legeerklæring som kan legges inn i legekontorets journalsystem.

Erklæringen åpner for varig og periodisk behov for tilrettelegging, og har med de punktene Pasientreiser trenger for å kunne bestille sammensatte reiser.

Punktene som ikke skal være med i erklæringen må slettes, før den skrives ut til pasienten.

Legeerklæring med håndskrift vil regnes som ugyldig.

Skjema og bruken av skjema evalueres årsskifte, 2019-2020, er det satt gyldighet 2019 i dokumentet. 

Dersom pasienter har fått varig erklæring vil den likevel være gyldig etter årsskifte.

Pasientreiser Helse Stavanger HF i samarbeid med PKO og HVT i Den norske legeforening/Stavanger kommune, ber om at vedlagte legeerklæring benyttes ved behov for tilrettelegging ved sammensatt reise.

Drosjerekvisisjon for reise til og fra behandling, rekvireres i Nissy, som tidligere.

Link til malen (kopier teksten og lim inn i en mal i journalprogrammet ditt så har du det når du trenger det).