Samhandlingsfora

Her finner du en oversikt over hvordan samhandlingsstrukturen er bygget opp mellom SUS og samarbeidene kommuner og hvilke samhandlingsfora som finnes.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Politisk - administrativt samhandlingsorgan/toppledermøte

Samhandlingsorganet møtes en gang i året, er representert ved øverste politiske og adminiatrative ledelse i kommunen samt øverste ledelse i helseforetaket. Samhandlingsorganet behandler/diskuterer saker av strategisk og helsepolitisk karakter. Det faglig - administrative samhandlingsutvalget forbereder saker til møte i samhandlingsorganet.

 

Samhandlingsutvalget

Samhandlingsutvalget skal være en koordinerende og rådgivende enhet mellom første- og andrelinjetjenesten. Utfordringer sett fra kommunene og sykehuset sitt ståsted vil bli tatt opp her, og kliniske utvalg eller arbeidsgrupper nedsettes etter behov. I tillegg til konkrete prosjekter, med mål om å bedre pasientflyten mellom første- og andrelinjetjenesten, vil samhandlingsutvalget blant annet ha ansvar for å vedlikeholde inngåtte avtaler, arrangere samhandlingsfora, samt være rådgivende og gi innspill til tema på det årlige møtet mellom sykehusets øverste ledelse og kommunenes adminiatrative og politiske ledelse. Samhandlingsutvalget består fra kommunene av en faglig/administrativ leder fra hver av regionene Dalane, Jæren, Sandnes, Stavanger og Ryfylke. Fra SUS deltar fagsjef for samhandling, samt faglig/administrativ leder fra fire ulike divisjoner.


Medlemmer:

Samhandlingsutvalget med vararepresentanter pr mai 2018.

Frode Otto, Sandnes kommune
Vararepresentant Sigve Engelsvold, Sandnes
Marianne Sundt, region Jæren  
Vararepresentant Åse Straumstøyl, Kvitsøy kommune
Grete Strømsmo, region Ryfylke
Vararepresentant Camilla Haug Flem, Hjelmeland kommune
Anne Brit Tengesdal, region Dalane
Vararepresentant Øyvor Sønstabø, Bjerkreim kommune
Anne Helene Frostestad, Stavanger kommune
Bente Gunnarshaug, Stavanger kommune
Olav Thorsen, praksiskonsulent
Anne Ree Jensen, kirurgiske fag
Inger Johanne Fatnes Bø, medisinske fag
Brith Halvorsen, medisinske fag
Randi Mobæk, rus og psykiatri
Vararepresentant Sølve Braut, psykisk helse voksne
Erik Andreas Torkildsen, Kvinne- barnedivisjon
Kari Helene Reinås, avdelingssjef HABU
Sissel Hauge, fagsjef SUS, seksjon for samhandling, leder
Hildur Østbø, brukerrepresentant NAAF / FFO
Haakon Ørland , brukerrepresentant FFO
Else Ørstavik Hollund, samhandlingskoordinator SUS, seksjon for samhandling, sekretær
Gunde Sola, Helse Stavanger/Delta
Siri Rugland Ree, Sandnes kommune/Sykepleierforbundet
Beth Ambjørnsen, Sandnes kommune/Fagforbundet 


 

Møtereferater samhandlingsutvalget

Møtereferat fra møtet i samhandlingsutvalget 29.03.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat fra møtet i samhandlingsutvalget 29.03.2017.pdfMøtereferat fra møtet i samhandlingsutvalget 29.03.2017.pdf
Møtereferat Samhandlingsutvalget 09.05.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 09.05.2017.pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 09.05.2017.pdf
Møtereferat Samhandlingsutvalget 18.10.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 18.10.2017.pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 18.10.2017.pdf
Møtereferat Samhandlingsutvalget 25.01.17 (2).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 25.01.17 (2).pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 25.01.17 (2).pdf
Møtereferat Samhandlingsutvalget 30.08.17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 30.08.17.pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 30.08.17.pdf
Møtereferat Samhandlingsutvalget 29.11.17.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 29.11.17.pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 29.11.17.pdf

Referat Samhandlingsutvalget 20.1.2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Referat Samhandlingsutvalget 20.1.2016.pdfReferat Samhandlingsutvalget 20.1.2016.pdf
20160330 Referat Samhandlingsutvalget.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/20160330 Referat Samhandlingsutvalget.pdf20160330 Referat Samhandlingsutvalget.pdf
Referat fra møtet i Samhandlingsutvalget 30.11.2016 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Referat fra møtet i Samhandlingsutvalget 30.11.2016 -.pdfReferat fra møtet i Samhandlingsutvalget 30.11.2016 -.pdf
Møtereferat fra møtet i Samhandlingsutvalget 07.09.2016 - 2.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat fra møtet i Samhandlingsutvalget 07.09.2016 - 2.pdfMøtereferat fra møtet i Samhandlingsutvalget 07.09.2016 - 2.pdf
Møtereferat 19.10.16.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 19.10.16.pdfMøtereferat 19.10.16.pdf


 

20150902referat Samhandlingsutvalg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/20150902referat Samhandlingsutvalg.pdf20150902referat Samhandlingsutvalg.pdf
Møtereferat 14.10.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 14.10.2015.pdfMøtereferat 14.10.2015.pdf
Møtereferat 18.3.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 18.3.2015.pdfMøtereferat 18.3.2015.pdf
Møtereferat 21.1.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 21.1.2015.pdfMøtereferat 21.1.2015.pdf
Møtereferat 26.11.2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 26.11.2014.pdfMøtereferat 26.11.2014.pdf
Møtereferat SU 15.10.2014.PDFhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat SU 15.10.2014.PDFMøtereferat SU 15.10.2014.PDF
Møtereferat SU 20.5.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat SU 20.5.2015.pdfMøtereferat SU 20.5.2015.pdf
Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 18.11.15 (682864).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 18.11.15 (682864).pdfReferat fra møte i Samhandlingsutvalget 18.11.15 (682864).pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.