Helsenorge

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) og faglig samarbeidssutvalg (FSU)

Her finner du en oversikt over hvordan samhandlingsstrukturen er bygget opp mellom Helse Stavanger og samarbeidende kommuner, og hvilke samhandlingsfora som finnes.

Vi arbeider etter modellen fra Nasjonal helse- og sykehusplan, med et årlig partnerskapsmøte, et strategisk samarbeidsutvalg (SSU), et faglig samarbeidsutvalg (tilsvarer samhandlingsutvalget, SU). Organisert under det faglige samarbeidsutvalget er det opprettet fagråd for de enkelte delavtalene som regulerer samarbeidet mellom Helse Stavanger og kommunene.

Illustrasjon samhandlingsfora. Bilde.  ​​

Medlemmer faglig samarbeidsutvalg

Mandat for strategisk samarbeidsutvalg

Møtereferater SSU


 

Møtereferater FSU

Møtereferat 28.11.2018https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Referat 28.11.2018 (1002498).pdfMøtereferat 28.11.2018
Møtereferat 31.01.18https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 31.01.18.pdfMøtereferat 31.01.18

Møtereferat Samhandlingsutvalget 29.03.2017https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat fra møtet i samhandlingsutvalget 29.03.2017.pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 29.03.2017
Møtereferat Samhandlingsutvalget 09.05.2017https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 09.05.2017.pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 09.05.2017
Møtereferat Samhandlingsutvalget 18.10.2017https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 18.10.2017.pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 18.10.2017
Møtereferat Samhandlingsutvalget 25.01.2017https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 25.01.17 (2).pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 25.01.2017
Møtereferat Samhandlingsutvalget 29.11.2017https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 29.11.17.pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 29.11.2017
Møtereferat Samhandlingsutvalget 30.08.2017https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 30.08.17.pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 30.08.2017

Møtereferat 20.01.2016https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Referat Samhandlingsutvalget 20.1.2016.pdfMøtereferat 20.01.2016
Møtereferat 30.03.2016https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/20160330 Referat Samhandlingsutvalget.pdfMøtereferat 30.03.2016
Møtereferat 30.11.2016https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Referat fra møtet i Samhandlingsutvalget 30.11.2016 -.pdfMøtereferat 30.11.2016
Møtereferat fra 07.09.2016https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat fra møtet i Samhandlingsutvalget 07.09.2016 - 2.pdfMøtereferat fra 07.09.2016
Møtereferat fra 19.10.2016https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 19.10.16.pdfMøtereferat fra 19.10.2016

Møtereferat 14.10.2015https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 14.10.2015.pdfMøtereferat 14.10.2015
Møtereferat 15.10.2014https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat SU 15.10.2014.PDFMøtereferat 15.10.2014
Møtereferat 18.11.2015https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 18.11.15 (682864).pdfMøtereferat 18.11.2015
Møtereferat 18.3.2015https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 18.3.2015.pdfMøtereferat 18.3.2015
Møtereferat 20.5.2015https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat SU 20.5.2015.pdfMøtereferat 20.5.2015
Møtereferat 21.1.2015https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 21.1.2015.pdfMøtereferat 21.1.2015
Møtereferat 26.11.2014https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 26.11.2014.pdfMøtereferat 26.11.2014

Fant du det du lette etter?