Samhandlingsfora

Her finner du en oversikt over hvordan samhandlingsstrukturen er bygget opp mellom SUS og samarbeidene kommuner og hvilke samhandlingsfora som finnes.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Politisk - administrativt samhandlingsorgan/toppledermøte

Samhandlingsorganet møtes en gang i året, er representert ved øverste politiske og adminiatrative ledelse i kommunen samt øverste ledelse i helseforetaket. Samhandlingsorganet behandler/diskuterer saker av strategisk og helsepolitisk karakter. Det faglig - administrative samhandlingsutvalget forbereder saker til møte i samhandlingsorganet.

 

Samhandlingsutvalget

Samhandlingsutvalget skal være en koordinerende og rådgivende enhet mellom første- og andrelinjetjenesten. Utfordringer sett fra kommunene og sykehuset sitt ståsted vil bli tatt opp her, og kliniske utvalg eller arbeidsgrupper nedsettes etter behov. I tillegg til konkrete prosjekter, med mål om å bedre pasientflyten mellom første- og andrelinjetjenesten, vil samhandlingsutvalget blant annet ha ansvar for å vedlikeholde inngåtte avtaler, arrangere samhandlingsfora, samt være rådgivende og gi innspill til tema på det årlige møtet mellom sykehusets øverste ledelse og kommunenes adminiatrative og politiske ledelse. Samhandlingsutvalget består fra kommunene av en faglig/administrativ leder fra hver av regionene Dalane, Jæren, Sandnes, Stavanger og Ryfylke. Fra SUS deltar fagsjef for samhandling, samt faglig/administrativ leder fra fire ulike divisjoner.


Medlemmer:

  
Frode Otto, Sandnes kommune
Marianne Sundt, region Jæren
Grete Strømsmo, region Ryfylke
Anne Brit Tengesdal, region Dalane
Anne Helene Frostestad, Stavanger kommune
Bente Gunnarshaug, Stavanger kommune
Olav Thorsen, praksiskonsulent 
Anne Ree Jensen, kirurgiske fag
Inger Johanne Fatnes Bø, medisinske fag
Randi Mobæk, Rus og psykiatri
Erik Andreas Torkildsen, Kvinne- barnedivisjon
Sissel Hauge, fagsjef SUS, seksjon for samhandling, leder
Lillian Michaelsen , brukerrepresentant FFO
Else Ørstavik Hollund, samhandlingskoordinator SUS, seksjon for samhandling, sekretær
Gunde Sola, Helse Stavanger/Delta
Guro Bråstein, Sandnes kommune/Sykepleierforbundet
Beth Ambjørnsen, Sandnes kommune/Fagforbundet  ​


 

Møtereferater samhandlingsutvalget

Møtereferat Samhandlingsutvalget 18.10.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 18.10.2017.pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 18.10.2017.pdf
Møtereferat fra møtet i samhandlingsutvalget 29.03.2017.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat fra møtet i samhandlingsutvalget 29.03.2017.pdfMøtereferat fra møtet i samhandlingsutvalget 29.03.2017.pdf
Møtereferat Samhandlingsutvalget 25.01.17 (2).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat Samhandlingsutvalget 25.01.17 (2).pdfMøtereferat Samhandlingsutvalget 25.01.17 (2).pdf

Referat Samhandlingsutvalget 20.1.2016.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Referat Samhandlingsutvalget 20.1.2016.pdfReferat Samhandlingsutvalget 20.1.2016.pdf
20160330 Referat Samhandlingsutvalget.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/20160330 Referat Samhandlingsutvalget.pdf20160330 Referat Samhandlingsutvalget.pdf
Referat fra møtet i Samhandlingsutvalget 30.11.2016 -.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Referat fra møtet i Samhandlingsutvalget 30.11.2016 -.pdfReferat fra møtet i Samhandlingsutvalget 30.11.2016 -.pdf
Møtereferat fra møtet i Samhandlingsutvalget 07.09.2016 - 2.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat fra møtet i Samhandlingsutvalget 07.09.2016 - 2.pdfMøtereferat fra møtet i Samhandlingsutvalget 07.09.2016 - 2.pdf
Møtereferat 19.10.16.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 19.10.16.pdfMøtereferat 19.10.16.pdf


 

20150902referat Samhandlingsutvalg.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/20150902referat Samhandlingsutvalg.pdf20150902referat Samhandlingsutvalg.pdf
Møtereferat 14.10.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 14.10.2015.pdfMøtereferat 14.10.2015.pdf
Møtereferat 18.3.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 18.3.2015.pdfMøtereferat 18.3.2015.pdf
Møtereferat 21.1.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 21.1.2015.pdfMøtereferat 21.1.2015.pdf
Møtereferat 26.11.2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat 26.11.2014.pdfMøtereferat 26.11.2014.pdf
Møtereferat SU 15.10.2014.PDFhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat SU 15.10.2014.PDFMøtereferat SU 15.10.2014.PDF
Møtereferat SU 20.5.2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Møtereferat SU 20.5.2015.pdfMøtereferat SU 20.5.2015.pdf
Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 18.11.15 (682864).pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsutvalget/Referat fra møte i Samhandlingsutvalget 18.11.15 (682864).pdfReferat fra møte i Samhandlingsutvalget 18.11.15 (682864).pdf


Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.