HELSENORGE

Folkefondet: Syv prosjekter får midler til kreftforskning

Folkefondet deler årlig ut midler til lovende forskningsprosjekter. I år gir Folkefondet fem millioner kroner til å finansiere forskning på flere ulike kreft- og behandlingstyper gjennom syv prosjekter på Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Molekylærbiolog og postdoktor Morten Lapin.

Postdoktor og molekylærbiolog Morten Lapin forsker på ny metodebruk i diganostiskk og monitorering av pasienter med bukspyttkjertelkreft. Foto: Svein Lunde

Les mer om Folkefondet 

Ett av prosjektene som får støtte i år, er molekylærbiolog og postdoktor Morten Lapins prosjekt om ny metodebruk i diagnostikk og monitorering av kreft i bukspyttkjertelen. Dette er en krefttype som vanligvis oppdages sent i sykdomsforløpet. Målet er å oppdage kreften tidligere, slik at flere pasienter overlever.

Den nye metoden Lapin forsker på gjør det mulig å lete etter spor av kreft i blodprøver. Det kan gjøre det mulig å påvise kreft på et tidligere tidspunkt, hvor sykdommen fortsatt er mulig å kurere. Metoden kan også gi tidligere og mer spesifikk informasjon om hvordan pasienten responderer på behandling, som kan bety at behandlingen kan endres raskere for å forlenge livet til pasienten. 

Søtten fra Folkefondet er svært viktig for kreftforskerne ved SUS. De siste 16 årene har fondet gitt midler til 82 forskningsprosjekter. Det utgjør en sum på over 55 millioner kroner. 

–​ Folkefondet bidrar i stor grad til forskningsmiljøet her på sykehuset. Det kan være vanskelig å konkurrere med større forskningsmiljøer om nasjonale og regionale midler, og derfor er støtten fra Folkefondet helt uvurderlig for kreftforskningsmiljøet i Stavanger, sier Lapin. 


Tildelinger i 2022

​Kristin Jonsdottir
REBECCA - Bioba​nk
Prosjektstøtte: 1 011 000 kr​
​Arezo Kanani
ACROBATICC
Prosjektstøtte: 500 000 kr
​Torhild Veen
ACROBATICC
Prosjektstøtte: 200 000 kr
​Daniel Cacic
Å bidra med basalfor​skning som kan føre til endring av administrasjon av velkjente legemidler i kreftbehandling for å bedre utfallet for pasienter
Prosjektstøtte: 660 000 kr
​Morten Lapin
Improving detection and clinical applications of circulating tumor DNA in pancreatic cancer
Postdoktorstipend: 1 299 000 kr​
​Claudia Zaharia
Tumor-microenvironment in pancreatic cancer and its precursors
PhD-stidpend: 450 000 kr
​Venke Irene Ueland
Å gjenkjenne når kreftpasienten er døende – betydning for klinisk praksis i oppfølging av kreftpasienter i livets siste fase
Prosjektstøtte: 880 000 kr