HELSENORGE

Forskningsrådgivning

Her finner du som forsker nyttige rutiner ved oppstart drift og avslutning av forskning. Interne rutiner finnes i hovedsak også på EQS-sidene til forskningsavdelingen. Disse sidene kommer en bare inn på ved tilgang til intranett.

Et maleri med blå og gule flekker.

Hva kan vi tilby?

Vi kan bistå et forskningsprosjekt på flere stadier, og kan være en nyttig diskusjonspartner i planleggingsprosessen. 

Forskningsrådgiverne ved forskningsavdelingen​ kan bidra med:

  • ​​søknadsstøtte (informasjon om muligheter for å søke finansiering)
  • medisinsk, helsefaglig og vitenskapelig kompetanse for planlegging og gjennomføring
  • studiekoordinator til praktisk hjelp ved oppstart av studie og opplæring av studiemedarbeidere
  • ​råd ved søknader til REK/ SLV om godkjenning av prosjekt
  • ​​​å sikre at studien følger pålagte krav som Good Clinical Practice (GCP) og etiske/GDPR- og lokale krav (Helse Stavanger),
  • ​tilrettelegge/forberede/bistå ved monitorering/audit/inspeksjon,
  • ​prosjektøkonomi
  • kontaktpersoner for klinikker og institutter 

Vi kan også bistå i  student-, master- og bacheloroppgave​r.

Ta kontakt med forskningsavdelingen på epost forskning@sus.no eller tlf 51 51 37 70.
Gjerne i så god tid som mulig, for å høre hvordan vi kan hjelpe deg og ditt prosjekt!​ ​Interne rutiner

Lover og regler

Fant du det du lette etter?