Hjelpeinstanser utenfor SUS

Det finnes støtteordninger, hjelpetiltak, tilskudd, avlastning og andre tjenester du som pårørende kan ha rett på. 

Fastlege

Din lokale helsestasjon/helsestasjonens familiesenter

Helsefremmende og forebyggende tilbud til barn og unge 0-20 år og deres foresatte.

Familievernkontoret

Tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Finn ditt lokale kontor https://www.bufdir.no/Familie/Finn_familievernkontor   

Pårørendesenteret

Tilbud til pårørende. Finn aktuelle tilbud i de ulike kommunene på   http://www.parorendesenteret.no.   

Pårørendesenteret i Stavanger har telefonnummer 51 53 11 11. http://www.pårørendestavanger.no      

SeMeg

Interesseorganisasjon som jobber for barn og ungdom som pårørende.  https://www.facebook.com/semeg.no  

FFO

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).
http://www.ffo.no      

SAFO

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.  https://www.safo.no   

LUPE

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE).  https://lupeorg.no

Barnekreftforeningen

Frivillig organisasjon som drives av foreldre som har, eller har hatt, barn med kreft. https://www.barnekreftforeningen.no

Kreftforeningen

Forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. https://kreftforeningen.no

Kreftomsorg Rogaland

Lokal og nær kreftomsorg. Når du eller noen som står deg nær blir berørt av kreft. https://www.kreftomsorg.no 

Montebellosenteret

Nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. https://www.montebellosenteret.no 

Barns Beste

Nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende.
https://sshf.no/helsefaglig/kompetansetjenester/barnsbeste  

Helsenorge.no

Det offentlige nettstedet for din helse. 
https://helsenorge.no/parorende/barn-trenger-apenhet-om-sykdom


Fant du det du lette etter?