HELSENORGE

Hjertestansberedskapen på nye SUS – arbeidet er i gang

I 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal planlegge for hjertestansberedskapen på nye SUS. Nå har de vært på sitt første besøk på Ullandhaug for å utforske hvor det nye hjertestansutstyret skal stå i framtiden.

Helsepersonell på byggeplass peker og diskutererArbeidsgruppa på befaring på byggeplassen. Fra venstre står overlege Conrad Bjørshol (delvis skjult), avdelingssykepleier Stian Bergby, sikkerhetskonsulent Leif Moen, avdelingsoverlege Øistein Rønneberg Mjelva og prosjektdirektør Elisabeth Haga Jacobsen. Foto: Frida Moberg, Helse Stavanger.

​STANS-teamet

 • SANS-teamet tilkalles ved hjertestans av helsepersonell som oppfatter situasjonen som kritisk livstruende.
 • Teamet består av åtte personer, og har både leger, sykepleiere og portører. Hver enkelt har sin egen tildelte rolle.
 • Helsepersonellet som bemanner hjertestansteamet rullerer i ulike tidsintervaller.
 • Det skal gå maksimalt tre minutter fra tilkalling til ankomst ved pasienten med hjertestans.  
 • I 2021 ble STANS-teamet på SUS alarmert og rykket ut 232 ganger. Gjennomsnittlig antall utrykninger i kvartalet er 58.
 • Resuscitasjonskomiteen jobber for planlegging og utarbeiding av planverk tilknyttet gjenoppliving ved hjertestans. ​
Overgangen til det nye sjukehuset på Ullandhaug stiller store krav til omlegging av driften på sjukehuset. I større og mindre team, enheter og avdelinger foregår det nå planlegging og organisering fram mot innflytting og todelt drift i 2024. En funksjon det planlegges for, er STANS-teamet. Det er et team som har ansvar for å rykke ut med nødvendig utstyr og hjelp når det skjer hjertestans på sjukehuset. ​

Framtidens hjertestansberedskap

I 2018 bestemte Resuscitasjonskomiteen at det skulle opprettes en arbeidsgruppe for å gi konkrete råd om antall og plassering av hjertestartere på nye SUS. Dette for å sørge for en forsvarlig organisering av den samlede beredskapen i helseforetaket for å håndtere plutselig og uventet hjertestans som måtte ramme pasienter, besøkende eller ansatte mens de er på jobb. 

Nå har arbeidsgruppa hatt sitt første besøk på byggeplassen på Ullandhaug. Formålet med visitten var å planlegge hvor STANS-teamets utstyr bør plasseres på det nye sykehuset. Dette inkluderer både de nye akuttsekkene og defibrillatorer. 

– Det er viktig å få et ordentlig inntrykk av avstand i og størrelse på de nye sjukehusbyggene, slik at vi kan planlegge for at vi når fram til pasienten innen regelen om tre minutter. Da ivaretar vi pasientene på en god måte, forteller gruppeleder og avdelingsoverlege Øistein Rønneberg Mjelva.

Helsepersonell løper inn på et pasientrom. Den ene har på en rød sekk.

Akuttsekken fraktes av STANS-teamet til pasienten med hjertestans. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Fra akuttkoffert til akuttvesker og akuttsekker 

Det siste året har det skjedd flere endringer i STANS-teamets utstyrsorganisering. Akuttkoffertene har blitt til akuttvesker, og teamet har fått nytt og avansert utstyr i egne akuttsekker som tas med til hjertestanspasienten. 

Den nye akuttsekken inneholder flere typer medikamenter, og teknologiske verktøy som det kan bli bruk for i ulike beredskapssituasjoner som involverer hjertestans. Et eksempel er videolaryngoskopet – et utstyr som bruker et kamera for å se ned i svelget ved intubasjon. Dette verktøyet kan gjøre det enklere å intubere om pasienten har vanskelige luftveier, som kan forekomme ved hjertestans. 

Sekken har nå også en intraossøsdrill. Den brukes til å borre en nål inn i leggen, for å gi medikamenter direkte inn i benmargen. Dette virker på samme måte som når medisiner gis intravenøst. 

Den todelte driften

I 2019 fikk arbeidsgruppa også i oppdrag å vurdere hvordan hjertestansberedskapen skal ivaretas på Våland etter at byggene på Ullandhaug er tatt i bruk. Det ses på flere ulike alternativer som vil tilpasses etter hvordan driften på Våland blir.

​– Mye er uferdig og enda ikke besluttet. Det viktigste å si er at dette ikke er noe gruppa skal finne ut av på egenhånd. Gruppa skal komme med råd og anbefalinger til løsninger for Resuscitasjonskomitéen, som vil ta den endelige beslutningen, sier Mjelva. ​

​Arbeidsgruppa for hjertestartberedskap ved nye SUS og todelt drift

 • Leder: Øistein Rønneberg Mjelva, avdelingsoverlege
 • Elisabeth Haga Jacobsen, prosjektdirektør
 • Leif Moen, opplæringsansvarlig
 • Marianne Falch, avdelingssykepleier
 • Stian Bergby, avdelingssykepleier 
 • Conrad Bjørshol, overlege
 • Eva Kristin Egeland, beredskapskoordinator​
Arbeidsgruppa på befaring på byggeplassen.

Foto: Frida Moberg, Helse Stavanger.