HELSENORGE

Arbeidsgrupper

Her finner du oversikt over pågående arbeidsgrupper i InterRegSim.

Interessert i å delta i en av arbeidsgruppene? Ta kontakt med din lokale RegSim leder.

Klikk her for å finne din lokale RegSim leder.​


Prinsipper for opplæring av fasilitatorer

​Mandat​
U​​tarbeide​​​ felles anbefalinger for prinsipper for opplæring av fasilitatorer i helsefaglig simul​ering. 

Arbeidsgruppen ble enig underveis at det burde deles opp i flere delleveranser og disse vil publiseres fortløpende på nettsiden:
  1. Felles anbefaling for læringsutbytter for deltakere på grunnkurs i helsefaglig simulering
  2. Eksempel på oppbygging av grunnkurs for fasilitatorer i helsefaglig simulering 
  3. Felles anbefaling for intensjonsavtale mellom deltaker og leder 
  4. Utarbeide felles e-læring for deltakere på fasilitatorkurs. 
  5. Påbyggsmoduler for kompetanseutvikling for fasilitatorer i simuleringsbasert læring. 
Medlemmer
Liv Skinnes (RegSim Sør-Øst, leder av arbeidsgruppen)
Une Stømer (InterRegSim)
Hilde Hetland (RegSim Vest)
Stin​e Gundrosen (RegSim Midt)
Svein Arne Monsen (RegSim Nord, sluttet august 2022)
Ane Kokkvoll (RegSim Nord, overtok for Monsen august 2022)

Delleveranse:

​​Forberedelse før g​​​runnkurs i helsefaglig simulering

Mandat:
Arbeidsgruppen utarbeider e- læringsprogram for helsepersonell som skal delta på grunnkurs for fasilitatorer i helsefaglig simulering. 
Programmet er ment som forberedelse for kursdeltagerne og gi de forståelse for hva helsefaglig simulering er og kjennskap til fasilitatorens rolle. E-læringsprogrammet skal være kunnskapsbasert, brukervennlig og enkelt tilgjengelig for alle i de fire helseregionene. 

Medlemmer: 
Liv Skinnes (RegSim Sør-Øst) leder av arbeidsgruppen 
Kjetil Nilsen (RegSim Nord)
Ingunn Almli Øvereng (RegSim Midt)
Christian Søreide (RegSim Vest)


​​

Registrering og evaluering av simuleringsbaserte læringsaktiviteter

Mandat
Arbeidsgruppen utarbeider et verktøy for registrering og evaluering av simuleringsbaserte læringsaktiviteter som kan brukes i alle regioner. Det bør brukes plattformer som allerede er tilgjengelig i de fire helseregionene. Det bør være et brukervennlig og enkelt system for at det skal være gjennomførbart. Gjerne bruk av QR koder for enkel tilgang. Evalueringsverktøyet skal være kunnskapsbasert og ta hensyn til simuleringspedagogiske moment som er viktige (som for eksempel psykologisk trygghet) og ta hensyn til kvalitets- og systemforbedring.

Status
Pågående. Oppstartsmøte april -23.

​Medlemmer
Pål A. Hegland (InterRegSim, leder arbeidsgruppen)
Elisabeth Forberg (RegSim Midt)
Runar Eilertsen (RegSim Nord)
Anne Kristin Hæg (RegSim Sør-Øst)
Christian Søreide (RegSim Vest)​


​​​​Begrepshåndbok

Mandat
Opprette en levende/dynamisk Begrepsordbok for fagterminologi relevant for simuleringsbasert læring.

15 begrep er til nå blitt forklart i et format som er utarbeidet fra Norsk kvalifikasjonsråd. Dvs. Det norske begrepet – en forklaring av hva begrepet innebærer - henvisning direkte til SSH Dictionary. 

Denne arbeidsgruppen vil være aktiv og oppdatere aktuelle begrep etter hvert som det meldes inn fra brukere og InterRegSim.

Status
Pågående. 13 begrep er til nå blitt forklart i et format som er utarbeidet fra Norsk kvalifikasjonsråd. Dvs. Det norske begrepet – en forklaring av hva begrepet innebærer - henvisning direkte til SSH Dictionary
To nye begrep er nettopp blitt drøftet i arbeidsgruppen og vil bli publisert på nettsiden i uke 16.
Denne arbeidsgruppen vil være aktiv og oppdatere aktuelle begrep etter hvert som det meldes inn fra brukere og InterRegSim.

Medlemmer
Stine Gundrosen (RegSim Midt)
Liv Skinnes (RegSim Sør-Øst)
Une Stømer (InterRegSim) (RegSim Vest)
Gudmund Rørheim (InterRegSim)
​​​​

Scenarioverktøy for helsefaglig simulering

Mandat
Under mandatpunkt 5. står det beskrevet at vi skal dele blant annet Maler og simuleringsopplegg i en felles digital delingsplattform. I den forbindelse trenger vi i første omgang å enes om en MAL for scenarier. Arbeidsgruppen som skal utarbeide nødvendige maler starter opp i august 2022 og ledes av Pål Andre Hegland som er rådgiver i InterRegSim. Mandatet for denne arbeidsgruppen vil være følgende:

1. Å identifisere hvor mange forskjellige maler en trenger (færrest mulig)
2. Å utarbeide malene i tråd med InterRegSim mandat som er at de er:
a. Kunnskapsbasert
b. I samsvar med fasilitator opplæring
c. I samsvar med eksisterende anbefalt fagterminologi (fra IRS)
3. At malene har høy brukervennlighet (er sikre og funksjonelle)
4. Arbeidsgruppen skal ha ansvar for innholdet men web designer Gudmund Rørheim kan hjelpe med lay-outen & utvikling av interaktive, brukervennlige mal
5. Ønske om å ha en demo/ veileder 
6. Tidsfrist innen utgangen av oktober

​Status
Pågående. Arbeidsgruppen har ferdigstilt scenarioverktøy for somatiske simuleringer, og er våren 2023 i sluttfasen for scenarioverktøy menneskelige faktorer og markørverktøy etter gjennomførte høringer i de ulike RegSim. Planlagt å jobbe videre med digital plattform for scenarioverktøy.

Medlemmer 
Arbeidsgruppen har så langt jobbet med tre ulike delprosjekt der medlemmene har jobbet med ulike deler. 
Pål A. Hegland (InterRegSim, leder av arbeidsgruppen)
Trine-Lise Ellingsen (RegSim Sør-Øst)
Christian Søreide, Jørgen Hustadnes Hagen (RegSim Vest)
Hilde Stuedahl Mohn (RegSim Midt)
Runar Eilertsen, Julie Hanssen (RegSim Nord)
Gudmund Rørheim (InterRegSim, grafisk designer)


​​​Simulering i LIS-utdanningen

Mandat
Utarbeide nasjonale anbefalinger for bruk av simulering i LIS-utdanningen etter mandat fra RegUt

Medlemmer
Benedicte Skjold-Ødegaard (InterRegSim)
Ane Kokkvold (RegSim Nord)
Ingrid Nissen (RegSim Midt)
Thomas Rajka (RegSim Sør-Øst)
Anne-Kristin Hæg (RegSim Sør-Øst)
Christine Falck Moore (RegSim Vest)
​ ​

​​​Organisering av simulering i helseforetak​

Mandat
I: Utarbeide felles anbefaling stillingsbeskrivelse for foretakskoordinator
II: Utarbeide felles anbefaling for organisering av simuleringsstruktur i helseforetakene
III: Utarbeide felles anbefaling for simuleringsressurser i helseforetakene (utstyrspark/arealer/HR)

Medlemmer
Benedicte Skjold-Ødegaard (InterRegSim)
Turi Hauan (RegSim Nord)
Stine Gundrosen (RegSim Midt)
Thomas Rajka (RegSim Sør-Øst)
Sigrun Anna Qvindesland (RegSim Vest)​​Avsluttete arbeidsgrupper​

​​Yrkesetiske retningslinjer for helsefaglig simuleringsansvarlige

Mandat: 
Oversette og tilpasse Code of ethics fra Society for Simulation in Healthcare (SSiH) til Norsk kontekst.

Status: 
Avsluttet. Publisert på nettsiden til InterRegSim i mai 2022. Den nye oversettelsen er sendt over til SSH for å bli publisert på deres nettside. Dette er ikke blitt gjort per dd. SSH svarer ikke på forespørsel.

Medlemmer:
Une Stømer (InterRegSim, ledet areidsgruppen)
Stine Gundrosen (RegSim Midt)
Liv Skinnes (RegSim Sør-Øst)Fant du det du lette etter?